Tento týden přinášíme popis návrhu na použití kovenantů k významnému navýšení škálovatelnosti LN. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem oblíbených otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Kovenanty pro navýšení škálovatelnosti LN: John Law zaslal do emailových skupin Bitcoin-Dev a Lightning-Dev příspěvek přinášející souhrn jeho článku o vytváření velkých továren kanálů pomocí kovenantů a správě výsledných kanálů použitím verzí několika protokolů, které dříve popsal; viz zpravodaje č. 221 (angl.), 230 a 244.

  Nejdříve popisuje problém škálovatelnosti u protokolů založených na digitálních podpisech, které vyžadují účast velkého množství uživatelů, jako je coinjoin nebo předešlé návrhy na továrny: dohodne-li se tisíc uživatelů na účasti v obdobném protokolu, ale jeden z nich je během podepisování nedostupný, ostatních 999 podpisů je k ničemu. Pokud je během dalšího pokusu jiný účastník nedostupný, ostatních posbíraných 998 podpisů je též k ničemu. Jako řešení problému navrhuje Law kovenanty typu OP_CHECKTEMPLATEVERIFY či SIGHASH_ANYPREVOUT. Ty, jak známo, umožňují malé transakci omezit, jak mohou být její prostředky utraceny jednou či více předdefinovanými následnými transakcemi. Také tyto následné transakce mohou být kovenantem omezeny.

  Law použitím tohoto mechanismu vytváří expirační strom („timeout tree”), ve kterém zakládající transakce („funding transaction”) platí stromu předem definovaných následných transakcí, které nakonec budou utraceny offchain do velkého počtu oddělených platebních kanálů. Mechanismus podobný Ark (viz zpravodaj č. 253) umožňuje každému platebnímu kanálu volitelné zveřejnění onchain, ale též dává zakladatelům továrny možnost získat zpět prostředky kanálu, který nebyl včas zveřejněn onchain. Může to být velice efektivní: offchain expirační strom vytvářející milióny kanálů může být vytvořen pomocí jedné malé onchain transakce. Po expiraci mohou být prostředky vráceny zakladateli továrny v další malé onchain transakci a jednotliví uživatelé mohou před expirací továrny poslat své prostředky jinam přes LN.

  Tento model je kompatibilní s LN-Penalty, současným modelem konstrukce kanálů, i s navrhovaným LN-Symmetry. Avšak zbytek Lawova článku se soustředí na modifikace jím navrhovaného protokolu optimalizovaného pro továrny bez použití strážních věží (FFO-WF, „Fully Factory Optimized Watchtower Free“), který použitím kovenantů nabízí několik výhod. Kromě výhod popsaných v předchozích číslech zpravodaje, jako je například možnost běžných uživatelů být online jen pár minut každých několik měsíců a zapálených uživatelů efektivněji používat svůj kapitál napříč kanály, nová výhoda aktualizované konstrukce umožňuje zakladateli továrny přesouvat prostředky běžných uživatelů z jedné továrny (založené na konkrétní onchain transakci) do jiné továrny (ukotvené v jiné onchain transakci), aniž by vyžadoval uživatelovu spoluúčast. To znamená, že běžná uživatelka Alice, která ví, že musí být online před půlroční expirací továrny, se může připojit po pěti měsících a zjistit, že její prostředky byly již přesunuty do jiné továrny s novou, několikaměsíční expirací. Alice nemusí dělat nic a přitom si zachovává celkovou kontrolu nad svými prostředky. To snižuje pravděpodobnost situace, kdy se Alice připojí online příliš krátkou dobu před expirací a zjistí, že je zakladatel továrny dočasně nedostupný. Byla by tak nucena zveřejnit svou část expiračního stromu onchain, což by vyžadovalo transakční poplatky a snižovalo celkovou škálovatelnost sítě.

  Anthony Towns vyjádřil ve své odpovědi obavu, kterou nazývá problémem „burácejícího stáda” a jež byla v původním článku o LN nazývána „vynucený expirační spam” („forced expiration spam”). Townsova obava spočívá v úmyslném či nahodilém selhání velkého zapáleného uživatele, po kterém by muselo velké množství uživatelů ve stejný čas zveřejnit onchain své časově citlivé transakce. Například továrna s miliónem uživatelů by mohla vyžadovat včasné potvrzení až miliónu transakcí, po kterém by následovaly až dva milióny dalších transakcí uživatelů, kteří chtějí otevřít nové kanály. V současnosti trvá potvrzení tří miliónů transakcí zhruba týden. Uživatelé továrny s miliónem uživatelů by tak mohli po továrně požadovat přesunutí prostředků několik týdnů před expirací či několik měsíců, obávají-li se podobných problémů postihující několik miliónových továren najednou.

  Jedna z verzí původního článku o LN navrhovala řešení tohoto problému pomocí myšlenky Gregoryho Maxwella, která by prodloužila expiraci, pokud by byly „bloky plné” (například pokud by jednotkové poplatky byly příliš vysoké). Law Townsovi odpověděl, že již pracuje na konkrétním návrhu řešení tohoto typu a zveřejní jej, až s ním bude hotov.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • LND v0.17.0-beta.rc5 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této oblíbené implementace LN uzlu. Velkou novou experimentální funkcí plánovanou pro toto vydání, které by prospělo testování, je podpora „jednoduchých taprootových kanálů.”

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #28492 přidává do výsledku RPC volání descriptorprocesspsbt kompletní serializovanou transakci, pokud zpracování PSBT vyústí v transakci připravenou ke zveřejnění. Viz podobné začleněné PR popsané v minulém čísle zpravodaje.

 • Bitcoin Core GUI #119 odstraňuje v GUI ze seznamu transakcí zvláštní kategorii „platba sama sobě.” Nově budou transakce, jejichž vstupy i výstupy mají dopad na peněženku, zobrazeny na samostatných řádkách jako přijetí a odeslání. Může to pomoci porozumění v případě coinjoinů a payjoinů, i když Bitcoin Core zatím ani jeden z těchto typů transakcí nepodporuje.

 • Bitcoin Core GUI #738 přidává do menu položku umožňující migraci ze zastaralých peněženek založených na klíčích a jejich výstupních skriptech uložených v BerkeleyDB (BDB) na moderní peněženku, která používá deskriptory uložené v SQLite.

 • Bitcoin Core #28246 aktualizuje způsob, kterým peněženka v Bitcoin Core interně určuje, jakým výstupním skriptů (scriptPubKey) by měla transakce platit. Dříve transakce platily kterýmkoliv výstupním skriptům uživatelem určeným, ale pokud by byla do Bitcoin Core přidána podpora tichých plateb, výstupní skripty by byly odvozeny z dat ze vstupů vybraných pro transakci. Díky této aktualizaci to bude snadnější.

 • Core Lightning #6311 odstraňuje volbu sestavení --developer, která vyústila v binární soubory s více možnostmi než standardní CLN. Nově jsou experimentální a doplňkové možnosti přístupné konfigurační volbou --developer předanou během spuštění lightningd. Volba sestavení --enable-debug bude i nadále produkovat mírně odlišné binární soubory vhodné pro testování.

 • Core Lightning #6617 přidává do výsledku RPC volání showrunes novou položku last_used, která zobrazuje čas posledního použití runy (autentizačního tokenu).

 • Core Lightning #6686 přidává do REST rozhraní nastavitelné hlavičky Content-Security-Policy (CSP) a Cross-Origin-Resource-Sharing (CORS).

 • Eclair #2613 umožňuje, aby Eclair spravoval všechny své soukromé klíče a používal Bitcoin Core pouze pro watch-only peněženku (peněženku mající pouze veřejné klíče). To může být užitečné v případech, kdy je Eclair provozován ve více zabezpečených prostředích než Bitcoin Core. Dokumentace přidaná tímto PR obsahuje více podrobností.

 • LND #7994 přidává do RPC rozhraní vzdáleného podepisování podporu pro otevírání taprootových kanálů. Rozhraní vyžaduje veřejný klíč a nonce pro MuSig2.

 • LDK #2547 přidává do kódu pravděpodobnostního vyhledávání cest předpoklad, že vzdálené kanály mají pravděpodobně většinu své likvidity na jedné straně kanálu. Například v případě jednobitcoinového kanálu mezi Alicí a Bobem je nejméně pravděpodobný stav s 0,5 BTC na každé straně. S větší pravděpodobností bude mít jeden z nich 0,9 BTC a 0,99 BTC s ještě větší pravděpodobností.

 • LDK #2534 přidává metodu ChannelManager::send_preflight_probes umožňující sondování platební cesty před uskutečněním samotné platby. Sonda je vytvořena odesílatelem jako běžná LN platba, ale obsah jejího HTLC předobrazu je nastaven na nepoužitelnou hodnotu (například hodnotu známou pouze odesílateli). Když platba dosáhne svého cíle, příjemce ji odmítne z důvodu neznámého předobrazu a odešle zpět chybovou hlášku. Obdrží-li odesílatel tuto chybu, ví, že platební cesta má dostatek likvidity pro skutečnou platbu a skutečná platba se stejnou částkou by tedy pravděpodobně uspěla. Pokud by obdržel jinou chybovou hlášku, například chybu ukazující na nemožnost jednoho uzlu na cestě platbu přeposlat, mohla by být pro sondu vybraná jiná cesta.

  Sondování před skutečnou platbou („preflight”) může být užitečný a levný způsob nalezení uzlů v cestě, které mají nějaké potíže a mohly by způsobit zdržení. Pokud na několik hodin uvízne několik set (či méně) satoshi, není to většinou velký problém. Pokud by však uvízla částka představující významnou část kapitálu uzlu, mohlo by to být velice otravné. Je též možné sondovat několik cest zároveň a později z nich vybrat tu nejlepší pro skutečnou platbu.