Tento týden přinášíme oznámení o nadcházejícím setkání badatelů a naše pravidelné rubriky se souhrnem významných změn ve službách a klientském software, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Setkání bitcoinových badatelů: Sergi Delgado Segura a Clara Shikhelman zaslali do emailových skupin Bitcoin-Dev a Lightning-Dev příspěvek oznamující Bitcoin Research Day, osobní setkání, které se uskuteční 27. října v New Yorku. Během dne vystoupí několik známých bitcoinových badatelů. Rezervace jsou povinné. V době psaní bylo ještě několik volných slotů pro pětiminutové prezentace.

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

 • Vydán Bitcoin-like Script Symbolic Tracer (B’SST): B’SST je nástroj pro analýzu skriptů bitcoinu a Elements, který poskytuje rozbor skriptů včetně „vynucovaných podmínek, možných selhání a možných hodnot dat.”

 • Demo ověřování řetězce hlaviček pomocí STARK: Projekt ZeroSync oznámil ukázku a repozitář používající STARK k prokázání a ověření řetězce bitcoinových hlaviček.

 • Vydán JoinMarket v0.9.10: Vydání v0.9.10 přináší podporu RBF u necoinjoinových transakcí, vylepšený odhad poplatků a další novinky.

 • BitBox přidává miniscript: Nový BitBox02 firmware přidává podporu miniscriptu, bezpečnostní opravu a vylepšení použitelnosti.

 • Machankura oznamuje aditivní dávkování: Poskytovatel bitcoinových služeb Machankura oznámil beta verzi funkce, která podporuje aditivní dávkování pomocí RBF v taprootové peněžence s podporou prahových podmínek utrácení FROST.

 • Lightningový simulátor SimLN : SimLN je simulační nástroj pro výzkumníky LN a vývojáře protokolu a aplikací, který generuje realistickou aktivitu LN plateb. SimLN podporuje LND a CLN, podpora pro Eclair a LDK-Node je ve vývoji.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 23.08.1 je údržbovým vydáním obsahující opravy několika chyb.

 • LND v0.17.0-beta.rc4 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této oblíbené implementace LN uzlu. Velkou novou experimentální funkcí plánovanou pro toto vydání, které by prospělo testování, je podpora „jednoduchých taprootových kanálů.”

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #26152, stavějící na dříve přidaném rozhraní (viz zpravodaj č. 252), přidává možnost zaplatit jakýkoliv schodek poplatku („fee deficit”) mezi vstupy vybranými do transakce. Schodek poplatku nastává, když musí peněženka zvolit UTXO s nepotvrzenými rodiči, kteří platí nízký jednotkový poplatek. Aby mohla transakce platit uživatelem zvolený jednotkový poplatek, musí transakce platit dostatečně velký poplatek, aby zaplatila za sebe i za nepotvrzené rodiče s nízkým jednotkovým poplatkem. Ve stručnosti toto PR zajišťuje, aby se uživatelovi, který volbou poplatku určuje prioritu potvrzení transakce, této priority dostálo, i když musí jeho peněženka platit za nepotvrzená UTXO. Všechny ostatní peněženky, kterých jsme si vědomi, garantují prioritu založenou na jednotkovém poplatku pouze v případě utrácení potvrzených UTXO. Viz též zpravodaj č. 229, jehož souhrn sezení Bitcoin Core PR Review Club se věnuje právě tomuto PR.

 • Bitcoin Core #28414 přidává do RPC volání walletprocesspsbt kompletní serializovanou transakci, pokud tento krok vyústí v transakci připravenou na zveřejnění. Díky tomu nemusí uživatel volat finalizepsbt, pokud je PSBT již hotové.

 • Bitcoin Core #28448 zastarává konfigurační parameter rpcserialversion určující verzi RPC serializací. Tato volba byla přidána během přechodu na v0 segwit, aby mohly mít starší programy nadále přístup k blokům a transakcím ve formátu bez segwitových polí. Dnes by již všechny programy měly být schopné zpracovávat segwitové transakce a tato volba by již neměla být potřebná. Dle poznámek k vydání přidaných tímto PR je však možné volbu dočasně znovu aktivovat jako zastaralou.

 • Bitcoin Core #28196 přidává významný kus kódu potřebný k podpoře transportního protokolu verze 2 dle specifikace v BIP324 spolu s důsledným fuzz testováním tohoto kódu. Neaktivuje žádné nové schopnosti, pouze redukuje množství kódu, který bude muset být v budoucích PR přidán.

 • Eclair #2743 přidává RPC volání bumpforceclose, které řekne uzlu, aby použil anchor výstup kanálu na navýšení poplatku commitment transakce pomocí CPFP. Uzly Eclair nabízí v nutných případech automatické navyšování poplatků, toto volání umožní provozovateli učinit totéž i manuálně.

 • LDK #2176 navyšuje přesnost, se kterou se LDK pokouší o pravděpodobnostní odhad výše likvidity ve vzdálených kanálech, přes které se snažilo posílat platby. Přesnost byla dříve až 0,01500 BTC v 1BTC kanálech. Nová přesnost dosahuje ve stejně velikých kanálech kolem 0,00006 BTC. Díky tomu se může mírně snížit čas nalezení cesty pro platby, avšak testy naznačují, že rozdíl bude velmi malý.

 • LDK #2413 přidává podporu pro zasílání plateb na zaslepené cesty a umožňuje přijímat platby na cesty, jejichž poslední skok před odesílatelem je skrytý (zaslepený). PR #2514, též začleněné tento týden, poskytuje další podporu zaslepených cest.

 • LDK #2371 přidává podporu správy plateb používajících nabídky. Umožňuje klientským aplikacím použít nabídku k zaznamenání záměru provést platbu faktury, expirovat pokus o platbu, pokud odeslaná nabídka nevyústí v odeslanou fakturu, a nato použít existující kód v LDK k provedení platby faktury (včetně opakovaných pokusů v případě selhání).