Tento týden přinášíme popis návrhu na přijímání LN nabídek pomocí určité DNS adresy podobné lightningovým adresám. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem změn ve službách a klientech, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • LN adresy kompatibilní s nabídkami: Bastien Teinturier zaslal do emailové skupiny Lightning-Dev příspěvek o vytváření adres (ve stylu emailových adres) pro uživatele LN. Návrh využívá možnosti nabízené protokolem nabídek. Existující populární standard lightningových adres je založený na LNURL, který vyžaduje provoz vždy dostupného HTTP serveru překládajícího adresy na LN faktury. Teinturier poznamenává, že tento způsob přináší několik problémů:

  • Ztráta soukromí: provozovatel serveru nejspíše zná IP adresy plátce i příjemce.

  • Hrozba krádeže: provozovatel serveru může pomocí man-in-the-middle útoku ukrást prostředky.

  • Infrastruktura a závislosti: provozovatel serveru musí nastavit DNS a HTTPS hosting a platící software musí být schopen používat DNS a HTTPS.

  Teinturier nabízí tři návrhy založené na nabídkách:

  • Svázání domény a uzlu: DNS záznam převádí doménu (např. example.com) na identifikátor LN uzlu. Plátce pošle tomuto uzlu onion zprávu s žádostí o nabídku konečnému příjemci (např. alice@example.com). Uzel domény vrátí nabídku podepsanou svým klíčem, což by plátci pomohlo usvědčit uzel o podvodu, pokud by poskytnutá nabídka nebyla od Alice. Plátce by nato mohl použít protokol nabídek k získání faktury od Alice. Plátce dále může svázat adresu alice@example.com s touto nabídkou, nebude tedy muset před budoucími platbami Alici uzel znovu kontaktovat. Dle Teinturiera je tento návrh velice jednoduchý.

  • Certifikáty v oznámeních o uzlu: stávající mechanismus, jehož LN uzly využívají, aby se celé síti oznámily, může být upraven, aby umožnil začlenění řetězce SSL certifikátů. Ten by prokázal (dle certifikační autority) tvrzení vlastníka example.com, že je ovládán adresou alice@example.com. Teinturier poznamenává, že by si to vyžádalo, aby LN software implementoval kryptografii kompatibilní s SSL.

  • Ukládání nabídek přímo v DNS: doména může mít několik DNS záznamů, které by přímo obsahovaly nabídky pro určité adresy. Například TXT záznam pro alice._lnaddress.domain.com obsahuje nabídku pro Alici. Jiný záznam bob._lnaddress.domain.com obsahuje nabídku pro Boba. Teinturier poznamenává nutnost vytvořit DNS záznam pro každého uživatele (a aktualizovat tento záznam při každé změně nabídky).

  Příspěvek vzbudil živou diskuzi. Jedna reakce navrhla použití první a třetí možnosti najednou (svázání uzlu a domény a ukládání nabídek přímo v DNS).

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

 • Vydána BitMask Wallet 0.6.3: BitMask je peněženka pro web a rozšíření prohlížeče, podporuje bitcoin, Lightning Network, RGB a payjoin.

 • Oznámena stránka s dokumentací opkódů: Nedávno byla ohlášena webová stránka https://opcodeexplained.com/, která obsahuje vysvětlení mnoha bitcoinových opkódů. Na stránce se dále pracuje, příspěvky jsou vítány.

 • Athena Bitcoin přidává podporu lightningu: Provozovatel bitcoinových bankomatů nedávno oznámil podporu pro výběry přes lightningové platby.

 • Vydán Blixt v0.6.9: Vydání v0.6.9 obsahuje podporu pro jednoduché taprootové kanály, používá bech32m adresy ve výchozím nastavení a zlepšuje podporu zero conf kanálů.

 • Ohlášen článek o Durabitu: Článek o Durabitu nastiňuje protokol používající bitcoinové transakce s časovými zámky ve spojení s chaumovskou ražbou mincí, který by poskytoval ekonomické podněty pro hostování a sdílení velkých souborů.

 • Ohlášen článek o BitStreamu: Článek o BitStreamu a jeho raný protyp představují protokol pro hostování a atomickou výměnu digitálního obsahu za mince pomocí časových zámků a Merkleových stromů s verifikací a doklady o podvodech. Pro předchozí diskuzi o protokolech placeného přenosu dat viz zpravodaj č. 53 (angl.).

 • Ověření konceptu BitVM: Byla vydána dvě ověření konceptu stavějící na BitVM. Jedno implementuje hashovací funkci BLAKE3, druhé potom implementuje SHA256.

 • Bitkit přidává podporu pro odesílání taprootu: Mobilní bitcoinová a lightningová peněženka Bitkit přidává ve svém vydání v1.0.0-beta.86 podporu pro odesílání s taprootem.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Core Lightning #6857 upravuje názvy několika konfiguračních voleb používaných pro REST rozhraní, aby nekolidovaly s těmi používanými pluginem c-lightning-rest.

 • Eclair #2752 umožňuje, aby údaje v nabídce odkazovaly na uzel buď pomocí jeho veřejného klíče nebo identity některého z jeho kanálů. Typicky se pro identifikaci uzlu používá veřejný klíč, ale ten používá 33 bytů. Kanál je možné identifikovat pomocí krátkého identifikátoru dle BOLT7 („short channel identifier”, SCID), který používá pouze osm bytů. Jelikož jsou kanály sdíleny dvěma uzly, je před SCID přidán ještě dodatečný bit určující jeden z těchto dvou uzlů. Jelikož nabídky jsou často používány v prostředích s omezenou velikostí, ušetřené místo může být významné.