Tento týden přinášíme stručnou zmínku nedávného zveřejnění bezpečnostního problému postihujícího uživatele LN, popis článku o platbách podmíněných výsledkem běhu libovolného programu a oznámení návrhu BIP na přidání polí pro MuSig2 do PSBT. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem vylepšení klientů a služeb, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Zveřejnění bezpečnostního problému postihujícího LN: Antoine Riard zaslal do emailových skupin Bitcoin-Dev a Lightning-Dev příspěvek zveřejňující problém, který předtím sám zodpovědně nahlásil vývojářům pracujícím na bitcoinovém protokolu a různých populárních implementacích LN. Poslední verze Core Lightning, Eclair, LDK a LND činí tento útok hůře proveditelným, ačkoliv jádro problému zcela neodstraňují.

  Problém byl zveřejněn po obvyklé uzávěrce našeho zpravodaje, jsme tedy schopni tento týden poskytnout pouze odkaz. Příští týden přineseme více podrobností.

 • Platby podmíněné libovolným výpočtem: Robin Linus zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek odkazující na svůj článek o BitVM. Jedná se o kombinaci metod, která umožňuje poslat bitcoiny komukoliv, kdo prokáže, že úspěšně spustil nějaký program. Popsaný způsob je možné provádět již nyní, nevyžaduje žádnou změnu konsenzu bitcoinu.

  Známou vlastností bitcoinu je požadavek, aby odesílatel bitcoinů uspokojil určitý programovací výraz (nazývaný skript), se kterým jsou odesílané bitcoiny svázané. Například skript obsahující veřejný klíč může být uspokojen pouze, pokud odpovídající soukromý klíč podepíše utrácející transakci. Aby mohly být tyto skripty vynucovány konsenzem, musí být napsány v jazyce bitcoinu (nazývaném Script), avšak Script je záměrně ve svých možnostech omezen.

  Linusův článek některá tato omezení obchází. Pokud by Alice nedůvěřovala Bobovi v ničem jiném, než že by Bob učinil nějaké kroky v případě nesprávného spuštění programu, mohla by Alice poslat prostředky na taprootový strom, který by Bobovi umožnil tyto prostředky nárokovat, pokud by prokázal, že Alice správně nespustila nějaký program. Pokud by Alice program správně spustila, mohla by prostředky sama utratit, i kdyby se ji Bob pokoušel zastavit.

  Aby mohl být použit libovolný program, musí být rozložen na základní primitiva (hradla NAND) a musí být vytvořen commitment pro každé hradlo. To si vyžádá offchain výměnu velkého množství dat, až gigabyty i v případě jednoduchých programů. Avšak pokud Bob uzná, že Alice program spustila správně, budou potřebovat jedinou onchain transakci. V opačném případě bude muset Bob prokázat Alicino selhání poměrně malým počtem onchain transakcí. Pokud by tento scénář proběhl v platebním kanále mezi Alicí a Bobem, mohlo by několik programů běžet paralelně nebo sekvenčně a nebylo by třeba žádných onchain transakcí, kromě vytvoření kanálu a buď jeho kooperativního zavření nebo vynuceného zavření, v rámci kterého by Bob demonstroval, že Alice správně nevykonala logiku tohoto libovolného programu.

  BitVM lze bez požadavku na důvěru používat v případech, ve kterých jsou Alice a Bob přirozenými protivníky, jakou je například hra v šachy: oba pošlou prostředky na výstup, který bude moci být utracen vítězem partie. Mohou potom použít dva (téměř identické) programy, z nichž každý obdrží stejnou sekvenci šachových tahů. Jeden program vrátí true v případě Alicina vítězství, druhý vrátí true v opačném případě. Jeden z účastníků poté zveřejní onchain transakci, která bude tvrdit, že jeho program vrátil true (tedy že vyhrál). Druhý účastník to buď uzná (a vzdá se prostředků) nebo prokáže podvod (a obdrží prostředky). V případech, ve kterých Alice a Bob přirozenými protivníky nejsou, by mohla Alice Bobovi poskytnout podněty k ověřování správnosti výpočtu, například nabídkou prostředků, pokud by Bob prokázal, že Alice výpočet správně neprovedla.

  Tato myšlenka obdržela v emailové skupině i na Twitteru a různých bitcoinových podcastech velké množství komentářů. Očekáváme, že v následujících týdnech a měsících bude diskuze pokračovat.

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

 • Vydána pythonová knihovna pro BIP-329: BIP-329 Python Library je souborem nástrojů, který umí načítat, zapisovat, šifrovat a dešifrovat soubory se štítky peněženek dle BIP329.

 • Oznámen nástroj pro testování LN Doppler: Doppler, který byl nedávno oznámen, podporuje definování topologie bitcoinových a lightningových uzlů a onchain/offchain platební aktivity pomocí doménově specifického jazyka (DSL) a následné testování součinnosti LND, CLN a Eclairu.

 • Vydán Coldcard Mk4 v5.2.0: Aktualizace firmwaru obsahuje podporu pro PSBT verze 2 dle BIP370, rozšířenou podporu BIP39 a možnost používat více seedů.

 • Tapleaf circuits: demo BitVM: Tapleaf circuits je implementací obvodů ve formátu Bristol za použití BitVM zmíněného výše. Účelem implementace je ověření konceptu.

 • Vydán Samourai Wallet 0.99.98i: Vydání 0.99.98i obsahuje rozšířenou podporu PSBT, štítkování UTXO a dávkového odesílání.

 • Krux: firmware pro podpisová zařízení: Krux je projektem open source firmware pro budování hardwarových podpisových zařízení používající běžně dostupný hardware.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #27255 portuje miniscript do tapscriptu. Tato změna umožňuje používat miniscript v P2TR deskriptorech výstupu, a tím přidává podporu „tapminiscriptových deskriptorů” umožňujících sledování i podepisování. Dříve byl miniscript dostupný pouze pro P2WSH deskriptory výstupu. Autor poznamenává, že výhradně pro použití v P2TR deskriptorech byl přidán nový fragment multi_a (mající sémantiku shodnou s multi v P2WSH deskriptorech). Komentář k PR poznamenává, že většina úsilí byla věnována řádnému sledování změn spotřeby zdrojů v rámci tapscriptů.

 • Eclair #2703 odrazuje odesílatele od přeposílání plateb přes místní uzel, je-li zůstatek uzlu nízký a hrozí-li jejich odmítnutí. Je tak dosahováno tím, že uzel oznámí snížení maximální hodnoty HTLC. Předcházení odmítání plateb zvyšuje plátcům komfort a napomáhá vyvarovat se penalizace místního uzlu vyhledávači tras, které snižují hodnocení uzlů, jež nedávno nedokázaly přeposlat platbu.

 • LND #7267 umožňuje vytvářet trasy do zaslepených cest. Díky tomu se LND posunulo výrazně blíže plné podpoře zaslepených plateb.

 • BDK #1041 přidává modul pro získávání dat o blockchainu z Bitcoin Core pomocí jeho RPC rozhraní.