Tento týden přinášíme souhrn analýzy porovnávající návrh dočasných anchor výstupů a SIGHASH_GROUP a přeposíláme požadavek na výzkum možností vytváření důkazu úspěchu asynchronní LN platby. Nechybí také naše pravidelné rubriky se souhrnem zajímavých otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange a popisem významných změn oblíbených páteřních bitcoinových projektů.

Novinky

 • Dočasné anchor výstupy v porovnání s SIGHASH_GROUP: Anthony Towns zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev analýzu porovnávající nedávný návrh na dočasné anchor výstupy se starším návrhem na SIGHASH_GROUP. SIGHASH_GROUP umožňuje vstupům určit, které výstupy autorizují. Každý vstup může autorizovat jinou skupinu výstupů, které se ale nesmí prolínat. Obzvláště užitečné je to v případě navýšení poplatků u protokolů, kde dva a více vstupů jsou použity s dopředu podepsanou transakcí. Z této vlastnosti vyplývá, že poplatky mohou být navýšeny v době, kdy je známa aktuální výše. Existující SIGHASH_ANYONECANPAY a SIGHASH_SINGLE nejsou dostatečně flexibilní, protože se týkají pouze jediného vstupu či výstupu.

  Dočasné anchor výstupy, které jsou podobné sponzorství poplatků, umožňují komukoliv navýšit poplatky pomocí CPFP. Transakce, jejíž poplatky jsou navyšovány, může obsahovat nulové poplatky. Protože může kdokoliv navýšit poplatek pomocí dočasných anchor výstupů, může být tento mechanismus použit také k platbě poplatků předem podepsané transakce s více vstupy, což řeší právě SIGHASH_GROUP.

  SIGHASH_GROUP by i nadále nabízel dvě výhody: zaprvé, umožňoval by dávkové zpracování vícero nesouvisejících předem podepsaných transakcí, což by mohlo snížit velikost transakce a náklady a zvýšit kapacitu sítě. Zadruhé nevyžaduje, aby transakce měla potomka, což by dále snížilo náklady a zvýšilo kapacitu.

  Towns svůj email uzavírá poznámkou, že dočasné anchor výstupy, díky závislosti na přeposílání transakcí verze 3, obsahují většinu benefitů SIGHASH_GROUP a nabízí velkou výhodu ve snadnosti nasazení do produkce oproti SIGHASH_GROUP, který by vyžadoval soft fork.

 • Požadavek důkazu, že asynchronní platba byla přijata: Valentine Wallace zaslala do emailové skupiny Lightning-Dev požadavek na vývojáře k nalezení způsobu, kterým by mohl autor asynchronní platby obdržet důkaz, že platba byla přijata. V tradičních LN platbách generuje příjemce tajná data, která jsou zahashována. Tento hash je předán plátci v podepsané faktuře. Plátce poté pomocí HTLC zaplatí komukoliv, kdo odhalí původní tajná data. Ta jsou důkazem, že plátce zaplatil za hash z podepsané faktury.

  Oproti tomu jsou asynchronní platby přijaty, když je příjemce offline, a proto tajná data nemohou být odhalena, což v současném modelu znemožňuje vytvoření důkazu platby. Wallace po vývojářích žádá, aby vymysleli způsob, kterým by bylo možné důkaz asynchronní platby vytvořit ať již v současném modelu založeném na HTLC nebo budoucím PTLC.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #26325 vylepšuje výsledek RPC volání scanblocks odstraněním falešně pozitivních výsledků ve druhém běhu. scanblocks lze použít k vyhledání bloků obsahujících transakce vztažené k poskytnutému seznamu deskriptorů. Jelikož může filtrování nesprávně vybrat bloky, které ve skutečnosti neobsahují žádné relevantní transakce, přináší tato změna druhý běh s validací každého výsledku, která ověří, zda bloky ve výsledku skutečně odpovídají zadaným deskriptorům. Kvůli dopadu na výkonnost musí být tato validace aktivována argumentem filter_false_positives.

 • Libsecp256k1 #1192 aktualizuje testy v knihovně. Změnou parametru B křivky secp256k1 ze 7 na jiné číslo lze nalézt jiné grupy, které jsou kompatibilní s libsecp256k1, ale které jsou mnohem menší než řád křivky secp256k1, tedy přibližně 2256. S těmito malými grupami, které jsou pro bezpečnou kryptografii nepoužitelné, lze provádět testování logiky libsecp256k1 nad každým možným podpisem. Tato změna přidává grupu velikosti 7 k již existujícím velikostem 13 a 199. Vývojáři však nejdříve museli vyřešit zvláštní algebraické vlastnosti, kvůli kterým jednoduchý vyhledávací algoritmus ne vždy uspěl. Velikost 13 zůstává jako výchozí.

 • BIPs #1383 přiřazuje BIP329 návrhu na standardní formát exportu štítků peněženek. Oproti původnímu návrhu (viz zpravodaj č. 215, angl.) je hlavní změnou přechod z CSV na JSON.