Zpravodaj tento týden shrnuje návrh ve stylu CTV, který používá commitmenty vložené do veřejných klíčů, zkoumá analýzu kontraktového protokolu s Alloy, oznamuje zatčení bitcoinových vývojářů a odkazuje na zápisky ze setkání vývojářů CoreDev.tech. Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními nových vydání a souhrnem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Analýza kontraktového protokolu pomocí Alloy: Dmitry Petukhov zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek se specifikací jednoduché úschovny založené na OP_CAT (viz zpravodaj č. 291). Pro specifikaci použil jazyk Alloy. Petukhov díky Alloy nalezl několik užitečných modifikací a důležitých omezení, která by měl mít každý implementující na vědomí. Všem zájemcům o formální modelování kontraktových protokolů doporučujeme přečtení jeho příspěvku a důkladně dokumentované specifikace.

 • Zatčení bitcoinových vývojářů: jak bylo široce reportováno jinde, dva vývojáři bitcoinové peněženky Samourai nabízející funkce pro zlepšení soukromí byli minulý týden zatčeni v souvislosti se svým software. Zatčení byla provedna na základě obvinění amerických orgánů činných v trestním řízení. Dvě další firmy nato oznámily záměr ukončit kvůli právním rizikům nabídku svých služeb americkým zákazníkům.

  Optech se specializuje na psaní o bitcoinových technologiích, přenecháme tedy informování o této právní situaci jiným publikacím. Avšak vyzýváme všechny, kteří mají zájem na úspěchu bitcoinu, obzvláště pokud sídlí v USA nebo mají vazby na tamní lidi, aby si zjistili podrobnosti a v případě možnosti zvážili podporu.

 • Setkání CoreDev.tech v Berlíně: množství přispěvatelů Bitcoin Core se minulý měsíc osobně sešlo v Berlíně v rámci pravidelného setkání CoreDev.tech. Účastníci poskytli přepisy některých sezení. Prezentace, revize kódu, pracovní skupiny a další sezení se mimo jiné zabývaly těmito tématy:

  • nálezy bádání ASMap
  • připravenost assumeUTXO na mainnetu
  • BTC Lisp
  • CMake
  • cluster mempool
  • výběr mincí
  • agregace podpisů napříč vstupy (cross-input signature aggregation)
  • současný spam v síti
  • odhad poplatků
  • obecná diskuze o BIP
  • velké pročištění konsenzu
  • diskuze o GUI
  • odstranění zastaralé peněženky
  • libbitcoinkernel
  • MuSig2
  • monitorování P2P
  • revize přeposílání balíčků
  • odesílání soukromých transakcí
  • revize současných tiketů na GitHubu
  • revize současných PR na GitHubu
  • signet/testnet4
  • tiché platby
  • poskytování šablon se Stratum v2
  • warnet
  • slabé bloky

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

 • Bitcoin Core #27679 umožňuje, aby byly notifikace posílané pomocí ZMQ přeposílány na unixový soket. To bylo dříve (zřejmě neúmyslně) podporováno předáním konfigurační volby nedokumentovaným způsobem. Bitcoin Core #22087 zpřísnil parsování této volby, čímž v Bitcoin Core 27.0 změnil nedokumentované chování. Tato změna postihla LND a možná i jiné programy. Toto PR přináší pro volbu oficiální podporu a drobně mění její sémantiku, aby byla konzistentní s dalšími podobnými volbami v Bitcoin Core, viz například změny popsané ve zpravodaji č. 294.

 • Core Lightning #7240 přidává podporu pro stahování potřebných bloků z bitcoinové P2P sítě, pokud je místní ořezaný bitcoinový uzel odstranil. Pokud CLN takový blok potřebuje, zavolá getblockfrompeer, aby uzel tento blok stáhl od svého spojení. Po přijetí bloku jej Bitcoin Core autentizuje propojením s hlavičkou, kterou ukládá i během ořezávání. Dále blok uloží a tím ho zpřístupní standardními RPC voláními.

 • Eclair #2851 začíná vyžadovat Bitcoin Core 26.1 či novější a odstraňuje kód pro financování s nepotvrzenými předky. Po upgradu bude využívat funkci Bitcoin Core, která je navržena, aby kompenzovala jakýkoliv schodek poplatku (viz zpravodaj č. 269).

 • LND #8147, #8422, #8423, #8148, #8667 a #8674 nahrazují starý sweeper (nástroj pro „zametení” UTXO zpět do vlastní peněženky, zejména po vynuceném zavření kanálu) novou implementací, která umožňuje zveřejnění urovnávajících transakcí i jakýchkoliv dalších, které jsou potřebné pro efektivní navyšování jejích poplatků. Nová implementace akceptuje většinu parametrů staré, jako je například časová lhůta, do které musí být transakce potvrzena, a počáteční poplatek. Nová implementace dále přidává volbu budget, která stanovuje maximální částku použitelnou na poplatky. Nová implementace umožňuje podrobnější nastavení, usnadňuje psaní testů, umí používat navyšování poplatků dle CPFP i RBF (každý podle situace), lépe dávkuje navyšování poplatků a aktualizuje poplatky každý blok namísto každých 30 sekund.

 • LND #8627 nově ve výchozím nastavení odmítá uživatelem vyžádané změny nastavení kanálu, které vyžadují kladný příchozí poplatek za přeposílání. Například si představme, že Alice chce Carol přeposlat platbu přes Boba. Ve výchozím nastavení již Bob nemůže použít nově přidanou funkci pro příchozí poplatky za přeposílání (viz zpravodaj č. 297), aby od Alice obdržel poplatek navíc. Toto nové výchozí chování zajišťuje, aby zůstal Bobův uzel kompatibilní s uzly, které příchozí poplatky nepodporují (což jsou v současnosti téměř všechny LN uzly). Bob může přestat být zpětně kompatibilní překrytím výchozího chování pomocí konfiguračního nastavení accept-positive-inbound-fees. Jinou možností, jak může Bob dosáhnout požadovaného výsledku a zůstat zpětně kompatibilní, je zvýšit odchozí poplatek za přeposlání Carol a poté pomocí záporného příchozího poplatku nabídnout slevu na platby nepocházející od Alice.

 • Libsecp256k1 #1058 mění algoritmus používaný pro generování veřejných klíčů a podpisů. Starý i nový algoritmus běží v konstantním čase, aby zabránily vytváření příležitostí pro časované útoky postranním kanálem. Výkonnostní testy ukazují, že nový algoritmus je zhruba o 12 % rychlejší. Jeden z účastníků PR review popsal fungování nového algoritmu ve svém blogovém příspěvku.

 • BIPs #1382 přiřazuje návrhu na přeposílání balíčku předků číslo BIP331.

 • BIPs #1068 zaměňuje pořadí dvou parametrů ve verzi 1 opakovaně použitelných platebních kódů (BIP47), aby odpovídaly implementaci v peněžence Samourai. Dále jsou k BIPu přidány odkazy na informace o dalších verzích. Poznamenáváme, že původní implementace BIP47 v Samourai se objevila před lety a toto PR bylo otevřeno přes tři roky. Začleněno bylo minulý týden.