Zpravodaj tento týden shrnuje diskuzi a obnoveném úsilí na soft fork pročišťující konsenzus a oznamuje plán na výběr nových editorů BIPů před koncem tohoto týdne. Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními o nových verzích a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

  • Výběr nových editorů BIPů: Mark „Murch” Erhardt ve vlákně o přidání nových editorů BIPů navrhl, aby všichni „do konce pátku (5. dubna) uvedli své důvody pro a proti jakémukoliv z kandidátů z vlákna. Pokud by někteří z kandidátů obdrželi širokou podporu, mohli by být přidáni jako noví editoři následující pondělí (8. dubna).”

    V době psaní zpravodaje diskuze stále probíhala. Učiníme, co je v našich silách, abychom o výsledcích informovali v příštím vydání zpravodaje.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

Poznámka: commity do Bitcoin Core uvedené níže se vztahují na jeho vývojovou, master větev. Nebudou tedy pravděpodobně vydány před uplynutím zhruba šesti měsíců po vydání nadcházející verze 27.

  • Bitcoin Core #27307 přináší sledování transakcí v mempoolu, které kolidují s transakcemi patřícími peněžence vestavěné v Bitcoin Core, včetně transakcí v mempoolu, které jsou v konfliktu s předky transakcí této peněženky. Je-li kolidující transakce potvrzena, nemůže být transakce peněženky začleněna do blockchainu, je tedy užitečné o konfliktech vědět. Kolidující transakce z mempoolu jsou nyní obsaženy v novém poli mempoolconflict ve výsledku volání gettransaction na nějakou transakci peněženky. Vstupy transakce s kolizí v mempoolu mohou být znovu utraceny bez ručního zahození kolidující transakce v mempoolu a jsou zahrnuty v zůstatku peněženky.

  • Bitcoin Core #29242 představuje pomocné funkce k porovnání dvou diagramů jednotkových poplatků a k vyhodnocení souladu ekonomických podnětů nahrazení clusterů až dvěma transakcemi. Tyto funkce poskytnou základ nahrazování balíčků poplatkem (RBF) clustery o maximální velikosti dva včetně transakcí do potvrzení topologicky omezenených (TRUC, „Topologically Restricted Until Confirmation”), známých též jako transakce verze 3.

  • Core Lightning #7094 odstraňuje několik funkcí, které byly předtím označeny za zastaralé použitím nového způsobu zastarávání v Core Lightning (viz zpravodaj č. 288).

  • BDK #1351 mění interpretaci parametru stop_gap, který nastavuje chování gap limitu. Jednou konkrétní změnou se přibližuje chování jiných peněženek: stop_gap s hodnotou 10 znamená, že BDK bude generovat nové adresy pro skenování transakcí tak dlouho, dokud nenalezne deset po sobě jdoucích adres bez jakékoliv transakce.