Tento týden přinášíme popis dokladů o podvodu za poskytnutí staré zálohy stavu kanálu. Nechybí též naše pravidelné rubriky s popisem nedávných změn ve službách a klientech, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Doklad o podvodu za poskytnutí staré zálohy: Thomas Voegtlin zaslal do emailové skupiny Lightning-Dev příspěvek s myšlenkou na službu, která by mohla být penalizována v případě poskytnutí jiné než poslední verze zálohy. Základní mechanismus je jednoduchý:

  • Alice má data, která chce zálohovat. Přidá do nich číslo verze, podepíše je a data i podpis poskytne Bobovi.

  • Okamžitě po obdržení Aliciných dat jí Bob pošle podpis, který zavazuje k číslu verze jejích dat a k aktuálnímu času.

  • Po čase Alice data aktualizuje, navýší číslo verze a poskytne aktualizaci Bobovi spolu s novým podpisem. Bob vrátí podpis zavazující k nové, vyšší verzi a novému, vyššímu aktuální času. Tento krok mnohokrát opakují.

  • V jeden okamžik Alice od Boba vyžádá svá data, aby ho otestovala. Bob jí pošle verzi dat a její podpis, které může Alice ověřit. Bob jí též pošle další podpis, který zavazuje k číslu verze dat a aktuálnímu času.

  • Pokud by Bob jednal nečestně a poslal Alici stará data se starým číslem verze, Alice by mohla vygenerovat doklad o podvodu: mohla by prokázat, že Bob předtím podepsal vyšší číslo verze s dřívějším časem, než ke kterým zavazuje podpis, který jí poslal právě teď.

  Mechanismus generování dokladů o podvodu, jak byl zatím popsán, nemá nic společného s bitcoinem. Voegtlin však poznamenal, že pokud by opkódy OP_CHECKSIGFROMSTACK (CSFS) a OP_CAT byly soft forkem přidány do bitcoinu, bylo by možné používat doklady o podvodu onchain.

  Příklad: Alice a Bob sdílejí LN kanál s dodatečnou taprootovou podmínkou, která Alici umožňuje utratit všechny prostředky kanálu, pokud by poskytla doklad o podvodu. Běžný provoz kanálu by obsahoval jen jeden další krok: po každé aktualizaci kanálu by Alice poskytla Bobovi podpis současného stavu (včetně čísla verze). Nato by při každém novém připojení k Bobovi Alice vyžádala poslední zálohu a ověřila její integritu. Pokud by Bob poskytl starou zálohu, Alice by si mohla díky dokladu o podvodu a platební podmínce CSFS nárokovat celý zůstatek kanálu.

  Pro Alici by díky tomuto mechanismu bylo bezpečnější použít stav poskytnutý Bobem jako poslední stav kanálu v případě, kdy by Alice opravdu svá data ztratila. Podle současného designu LN kanálů (LN-Penalty) by mohl Bob ukrást celý Alicin zůstatek, kdyby se mu podařilo podstrčit jí starý stav. I v navrhovaných aktualizacích jako LN-Symmetry by Alicino použití starého stavu umožnilo Bobovi ji okrást. Bobova ochota nabídnout starý stav by v případě hrozby penalizace byla nižší.

  Návrh obdržel významné množství reakcí:

  • Peter Todd poznamenal, že mechanismus je v základu obecně použitelný. Není vázaný na LN a mohl by být užitečný v řadě protokolů. Též poznamenal, že jednodušším způsobem by bylo, kdyby Alice od Boba jednoduše stahovala poslední stav při každém novém připojení bez použití jakýchkoliv dokladů o podvodu. Kdyby jí poskytl starý stav, mohla by kanál zavřít a tím mu odepřít možné budoucí poplatky za přeposílání plateb. Podobá se to verzi peer storage popsané v BOLT 881, jehož experimentální implementace se dříve letos objevila v Core Lightning (viz zpravodaj č. 238) a (jak ve svém příspěvku naznačuje Bastien Teinturier) i ve verzi schématu implementovaného v LN peněžence Phoenix.

  • Ghost43 ve své reakci vysvětlil, že doklady o podvodu vedoucí k finanční penalizaci poskytují mocný nástroj klientům ukládajícím data u anonymních uzlů. Velké populární služby mohou dbát o svou reputaci natolik, aby se lhaní svým klientům vyvarovaly, ale anonymní uzly nemají žádnou reputaci, o kterou by mohly přijít. Ghost43 dále navrhl úpravu protokolu, která by jej učinila symetrickým, tedy aby vedle Alice ukládající stav u Boba (s potrestáním Boba v případě lhaní) ukládal i Bob svůj stav u Alice, která by mohla být za lhaní potrestána.

   Voegtlin tuto myšlenku rozšířil o varování, že poskytovatelé softwarových peněženek mají potřebu zachovat si dobrou reputaci, kterou by ztráceli, kdyby jejich uživatelé ztráceli peníze, i kdyby software fungoval, jak nejlépe mohl. Pro něj jako vývojáře softwarové peněženky je tak velmi důležité minimalizovat hrozbu, že by anonymní uzel mohl okrást uživatele peněženky Electrum, který používá podobný mechanismus zálohování.

  Diskuze nepřinesla jasné rozuzlení.

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

 • Scaling Lightning žádá o zpětnou vazbu: Scaling Lightning je testovacím souborem nástrojů pro Lightning Network na regtestu a signetu. Projekt si klade za cíl poskytnout nástroje pro testování různých implementací LN v rozličných konfiguracích a scénářích. Projekt nedávno komunitě nabídl video update. Vývojáři LN, badatelé a provozovatelé infrastruktury jsou vyzýváni k poskytnutí zpětné vazby.

 • Vydán Torq v1.0: Software pro pokročilou správu LN uzlu Torq oznámil vydání verze 1.0 včetně funkcí Lightning Service Provider (LSP), automatizačních postupů a pokročilých funkcí pro provozovatele velkých uzlů.

 • Vydána Blixt Wallet v0.6.8: Vydání v0.6.8 obsahuje mimo jiné podporu pro pozdržené faktury („hold invoices”) a zero-conf kanály.

 • Vydán Sparrow 1.7.8: Sparrow 1.7.8 přidává podporu pro podepisování zpráv dle BIP322 včetně P2TR adres a přidává několik vylepšení do navyšování poplatků pomocí RBF a CPFP.

 • Prototyp bitaxeUltra, open source ASIC zařízení pro těžbu: BitaxeUltra je open source zařízením pro těžbu používající zákaznického integrovaného obvodu (ASIC) a založený na existujícím komerčním těžícím hardware.

 • Oznámen FROST software Frostsnap: Tým oznámil svou představu budování nad schématem prahového elektronického podpisu FROST a za použití experimentální implementace FROST secp256kfun.

 • Oznámena knihovna Libfloresta: Libfloresta je rustová knihovna pro přidání podpory funkcí bitcoinového uzlu založeného na utreexo do aplikací. Staví na výsledcích práce na utreexo uzlu Floresta.

 • Vydána Wasabi Wallet 2.0.4: Wasabi 2.0.4 přidává nové funkce pro navyšování poplatků pomocí RBF i CPFP, vylepšení coinjoinu, rychlejší načítání peněženky, vylepšení RPC a další novinky a opravy chyb.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 23.08rc3 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této populární implementace LN uzlu.

 • HWI 2.3.1 je nové vydání tohoto nástroje pro práci s hardwarovými podpisovými zařízeními.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #27981 opravuje chybu, které mohla potenciálně způsobit, že by dva uzly nebyly schopny od sebe navzájem přijímat data. Pokud by Alicin uzel měl hodně dat čekajících ve frontě na odeslání Bobovu uzlu, pokusil by se tato data odeslat před přijetím jakýchkoliv dat od Boba. Pokud by Bob též měl hodně dat ve frontě na odeslání Alici, také by nepřijal od Alice žádná nová data. To by mohlo vést k situaci, kdy by se žádný z těchto uzlů nikdy nepokusil o přijetí dat od druhého. Problém byl původně objeven v projektu Elements.

 • BOLTs #919 přidává do specifikace LN doporučení, aby po dosažení určité částky přestaly uzly akceptovat další ořezaná HTLC. Ořezané HLTC je přeposílatelná platba, která však není přidána na výstup commitment transakce kanálu. Namísto toho je částka rovnající se hodnotě ořezaného HTLC vyhrazena na transakční poplatky. Díky tomu je možná v rámci LN přeposílat platby, které by onchain byly neekonomické. Avšak pokud by se kanál měl zavřít v době, kdy jsou zpracovávány ořezaná HTLC, nemá uzel žádnou možnost, jak tyto prostředky nárokovat. Stanovení horní meze tohoto druhu ztráty je tedy rozumné. Viz též naše popisy rozličných implementací přidávající tento limit: LDK ve zpravodaji č. 162, Eclair ve zpravodaji č. 171 a Core Lightning ve zpravodaji č. 173 a také zpravodaj č. 170 (vše angl.) popisující relevantní bezpečností problémy.

 • Rust Bitcoin #1990 volitelně umožňuje, aby byl bitcoin_hashes zkompilován s pomalejšími implementacemi SHA256, SHA512 a RIPEMD160, která mají však poloviční velikost. Užitečné mohou být ve vestavěných zařízeních, které nevykonávají časté hashování.

 • Rust Bitcoin #1962 přidává možnost používat hardwarově optimalizované SHA256 operace na x86 kompatibilních architekturách.

 • BIPs #1485 přidává několik aktualizací do BIP300 specifikace drivechainů. Hlavní změnou se jeví být nová definice OP_NOP5 v některých kontextech OP_DRIVECHAIN.