Tento týden přinášíme souhrn pokračující diskuze o ukládání dat v bitcoinovém blockchainu, popisujeme hypotetický útok ředění poplatků napadající některé protokoly s více účastníky a popisujeme, jak mohou být taprootové podpisy použity s různými částmi stejného stromu. Též nechybí naše pravidelné rubriky se souhrnem změn ve službách a klientech, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn oblíbených bitcoinových páteřních projektů. Navíc poskytujeme jedno z našich vzácných doporučení na nový vyhledávač zaměřený na bitcoinovou technickou dokumentaci a diskuze.

Novinky

 • Pokračující debata o ukládání dat v blockchainu: v několika vláknech emailové skupiny Bitcoin-Dev pokračovala tento týden diskuze o ukládání dat v blockchainu.

  • Offchain obarvování mincí: Anthony Towns poslal souhrn protokolu používaného pro přiřazování zvláštního významu některým výstupům. Těmto technikám se obecně říká obarvování mincí. Též popsal související protokol používaný pro ukládání binárních dat uvnitř bitcoinových transakcí a jejich asociaci s konkrétními obarvenými mincemi. Po souhrnu současného stavu popsal metodu pro ukládání dat pomocí zpráv na Nostru a jejich asociaci s obarvenými mincemi, které by mohly být posílány v bitcoinových transakcích. To by mělo několik výhod:

   • Redukce nákladů: žádné transakční poplatky za data přenášená offchain.

   • Soukromí: dva lidé mohou vyměnit obarvené mince, aniž by kdokoliv jiný věděl o datech, na která poukazují.

   • Pro vytvoření není třeba transakce: data mohou být asociována s existujícími UTXO, není nutné vytvářet nová UTXO.

   • Odolnost vůči cenzuře: není-li asociace mezi daty a obarvenými mincemi běžně známa, je posílání obarvených mincí natolik odolné vůči cenzuře, jako je sám bitcoin.

   Ve spojení s odolností vůči cenzuře Towns říká, že „obarvené bitcoiny jsou v podstatě nevyhnutelné a něco, s čím se musíme potýkat, spíš než něco, co se snažit potlačovat.” Porovnává myšlenku, že obarvené mince mohou mít větší hodnotu než zaměnitelné bitcoiny, s provozem bitcoinu a vyžadováním poplatků podle váhy transakce oproti poplatkům podle přenášené hodnoty. V závěru říká, že nevěří, že by toto muselo nutně vést ke špatným incentivám.

  • Více prostoru pro OP_RETURN v běžných transakcích: Christopher Allen se tázal, zda-li je lepší umístit libovolná data ve witnessu transakce nebo v OP_RETURN výstupu. Po krátké diskuzi se několik účastníků (1, 2, 3) vyjádřilo, že by souhlasili s uvolněním výchozích pravidel pro přeposílání a těžbu, aby umožnila více než 83 bytů v rámci OP_RETURN výstupů. Podle nich by rozšíření OP_RETURN nepřineslo větší škody, neboť jsou již používány i jiné metody ukládání dat.

 • Ředění poplatků v protokolech s více účastníky: Yuval Kogman zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev popis útoku proti protokolům s více stranami. I když byl tento útok již dříve popsán, Kogmanův příspěvek mu přinesl novou pozornost. Představte si, že Mallory a Bob přispějí každý jedním vstupem do společné transakce s očekávanou velikostí a poplatkem (tj. s očekávaným jednotkovým poplatkem). Bob pro svůj vstup poskytne witness očekávané velikosti, ale Mallory poskytne witness mnohem větší. To v důsledků sníží jednotkový poplatek za transakci. V emailové skupině bylo probráno několik důsledků:

  • Bob platí za Malloryho: má-li Mallory vedlejší úmysly, například chce-li poslat libovolná data, může na jejich poplatek použít část Bobova poplatku. Příklad: Bob chce vytvořit transakci o velikosti 1 000 vbytů s poplatkem 10 000 satoshi, tedy 10 sat/vbyte, s cílem rychlého potvrzení transakce. Mallory přidá do transakce 9 000 vbytů dat, která Bob neočekával, což sníží jednotkový poplatek na 1 sat/vbyte. I když Bob platí v obou případech stejnou absolutní částku, nedostane, co chtěl (rychlou konfirmaci), a Mallory mohl přidat data v hodnotě 9 000 sat, aniž by ho to stálo cokoliv navíc.

  • Mallory zpomaluje konfirmaci: transakce s nižším jednotkovým poplatkem může být potvrzena pomaleji. V časově citlivých protokolech to může pro Boba znamenat vážný problém. V jiných případech by mohl Bob poplatek navýšit, což by ho stálo dodatečné prostředky.

  Kogman ve svém příspěvku popisuje několik opatření, avšak všechny vyžadují nějaký kompromis. Ve svém druhém příspěvku poznamenává, že neví o žádném v současnosti zavedeném zranitelném protokolu.

 • Poddajnost tapscriptových podpisů: během diskuze zmíněné výše poznamenal vývojář Russell O’Connor, že podpisy pro tapscript mohou být aplikovány na tapscript umístěný jinde v taprootovém stromu. Například totožný tapscript A se ve stromu objevuje na dvou různých místech. Použití hlubší alternativy by vyžadovalo přidání dodatečného 32bytového hashe do witnessu utrácející transakce.

    *
    / \
   A  *
     / \
    A  B
  

  Znamená to, že i kdyby Mallory poskytl Bobovi platný witness pro svou tapscriptovou transakci před tím, než by Bob poskytl svůj podpis, mohl by Mallory stále odeslat alternativní verzi transakce s větším witnessem. Bob by tomu mohl zabránit, kdyby od Malloryho obdržel kopii kompletního stromu tapscriptů.

  V kontextu budoucích soft forků bitcoinu otevřel Anthony Towns pull request v repozitáři Bitcoin Inquisition používaném pro testování SIGHASH_ANYPREVOUT (APO). APO by tak měl k zamezení tohoto problému používat dodatečná data.

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

Optech doporučuje

BitcoinSearch.xyz je nedávno uvolněný vyhledávač v rámci bitcoinové technické dokumentace a diskuzí. Byl použit během psaní tohoto zpravodaje pro rychlé nalezení několika zdrojů, což značí obrovské zlepšení oproti jiným, pracnějším metodám, které jsme dříve používali. Vítány jsou příspěvky do jeho vývoje.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Core Lightning 23.02rc2 je kandidát na vydání údržbové verze této oblíbené implementace LN.

 • BTCPay Server 1.7.11 je nové vydání. Od posledního vydání, o kterém jsme informovali (1.7.1), bylo přidáno několik novinek, oprav chyb a vylepšení. Za pozornost zvláště stojí změna systému pluginů a integrace služeb třetích stran. Dále byla přidána možnost migrovat mimo MySQL a SQLite.

 • BDK 0.27.0 je aktualizace této knihovny pro tvorbu bitcoinových peněženek a aplikací.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Core Lightning #5361 přidává experimentální podporu pro ukládání záloh pro svá spojení. Jak bylo naposledy zmíněno ve zpravodaji č. 147 (angl.), toto umožňuje, aby uzel ukládal malé zašifrované zálohy pro svá spojení. Pokud se spojení později potřebuje znovu připojit nebo ztratí-li data, může o zálohu požádat. Spojení může pro dešifrování použít klíč derivovaný ze své peněženky a obnovit se podle posledního stavu svých kanálů. Může to být považováno za vylepšenou formu statických záloh kanálu. Toto PR přidává podporu pro vytváření, ukládání a stahování zašifrovaných záloh. Jak je poznamenáno v commitech, tato schopnost nebyla ještě plně specifikována ani převzata jinými implementacemi LN.

 • Core Lightning #5670 a #5956 přináší několik aktualizací své implementace duálního financování založených na nedávných změnách specifikace a výsledcích testů interoperability. Dále bylo přidáno RPC volán upgradewallet, které přesune všechny prostředky v P2SH výstupech na nativní segwit výstupy, které jsou vyžadovány pro interaktivní otevírání kanálů.

 • Core Lightning #5697 přidává RPC volání signinvoice pro podepisování BOLT11 faktur. Dříve podepisovalo CLN faktury pouze, pokud mělo k dispozici předobraz HTLC hashe, aby později mohlo platbu nárokovat. Toto volání může podobné chování přepsat, což by mohlo být například použito k okamžitému odeslání faktury a pozdějšímu obdržení předobrazu z jiného programu. Uživatelé tohoto RPC volání by měli mít na paměti, že kdokoliv se znalostí předobrazu by mohl platbu nárokovat. To by znamenalo ne jen krádež prostředků, ale také poskytnutí přesvědčivého svědectví o proběhlé platbě (toto svědectví je natolik silné, že jej mnoho vývojářů nazývá důkazem platby).

 • Core Lightning #5960 přidává bezpečnostní pravidlo s kontaktními adresami a PGP klíči.

 • LND #7171 vylepšuje RPC volání signrpc o podporu posledního návrhu BIP pro MuSig2. Volání nově vytváří sezení spojené s číslem verze MuSig2 protokolu, aby všechny operace v rámci sezení používaly správný protokol. Bezpečnostní problém starších verzí MuSig2 protokolu byl zmíněn ve zpravodaji č. 222 (angl.).

 • LDK #2002 přidává podporu pro automatické opětovné poslání neúspěšných spontánních plateb.

 • BTCPay Server #4600 aktualizuje výběr mincí své implementace payjoinu. Nově se algoritmus pokusí vyvarovat vytváření transakcí s nadbytečnými vstupy, konkrétně vstupy, které jsou větší než jakýkoliv výstup u transakcí s více vstupy. Taková situace by u běžné platby s jedním odesílatelem a jedním příjemcem nenastala: největší vstup by byl schopen poskytnout platební výstup a další vstupy by tak nebyly potřeba. Tato změna byla částečně inspirována analýzou payjoinů.