Tento týden popisujeme návrh možnosti Bitcoin Core, která by usnadnila nahrazování transakcí i bez BIP125 signalizace, odkazujeme na informace o zranitelnosti Hertzbleed, shrnujeme závěr diskuze o návrhu systémů pro timestamping a zkoumáme nový anti-sybil protokol používající UTXO. Též nechybí naše pravidelné rubriky s popisem nových zajímavých funkcí v bitcoinových klientech a službách, oznámeními o nových vydáních a souhrnem významných změn v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

 • Plné replace by fee: v Bitcoin Core byly otevřeny dva pull requesty, které přidávají možnost plného Replace By Fee (RBF). Tato možnost je ve výchozím nastavení vypnuta. Pokud je aktivována, nepotvrzené transakce mohou být v mempoolu nahrazeny alternativní verzí, která platí vyšší poplatky (mimo jiná pravidla).

  V současnosti umožňuje Bitcoin Core RBF, má-li verze transakce, která má být nahrazena, aktivován signalizační bit podle BIP125. To však přináší těžkosti systémům s kontrakty s více stranami jako LN nebo DLCs, kde někdy může jedna strana odstranit BIP125 signál z transakce a tím zabránit druhé straně použít nahrazování transakcí. To může vést ke zpožděním a v nejhorších případech i ztrátě prostředků, pokud protokol závisí na včasném potvrzení (např. HTLC).

  Jedno z PR rychle obdrželo velkou podporu vývojářů, protože pouze přidává novou schopnost, ale ve výchozím nastavení ji neaktivuje; nemění tedy výchozí chování Bitcoin Core. V delším časovém horizontu budou zřejmě někteří vývojáři volat po aktivaci plného RBF i ve výchozím nastavení, proto tento týden začala diskuze v emailové skupině Bitcoin-Dev, aby dala vývojářům služeb, aplikací a alternativních uzlů možnost vyjádřit se proti tomuto směřování.

 • Hertzbleed: nedávno odhalená bezpečnostní zranitelnost, která postihuje mnoho (možná všechny) populární laptopy, desktopy a serverové procesory, může pomoci útočníkům zjistit soukromé klíče, jsou-li používány pro podepisování bitcoinových transakcí (nebo pro podobné operace). Důležitým aspektem tohoto útoku je, že se může týkat kódu generujícího podpisy, který byl speciálně navržen, aby vždy používal stejný typ a počet CPU instrukcí (zabránění úniku informací).

  Zneužití této zranitelnost by vyžadovalo, aby mohl útočník měřit buď spotřebu energie procesoru nebo trvání operací podepisování. Pro útočníka by bylo nejlépe, kdyby mohl tato měření provést během mnoha podepisování stejným soukromým klíčem. Zranitelnost tedy může spíše postihnout často používané horké peněženky, např. ty používané hostovanými službami nebo routovacími LN uzly, a znovupoužívání adres. Peněženky, které jsou většinou nebo stále offline, by měly být vůči útokům mnohem odolnější.

  V době psaní tohoto článku není zcela zřejmé, nakolik bude tato zranitelnost postihovat uživatele bitcoinu. O mnoha současných peněženkách včetně několika populárních hardwarových podepisujících zařízení již dnes víme, že používají k podepisování kód zranitelný vůči analýzám spotřeby a časování; pro tyto uživatele se tedy snad nic nezmění. Je možné, že pro uživatele bezpečnějšího kódu přidají vývojáři nové formy ochrany. Máte-li otázky či obavy ohledně software, který používáte, kontaktujte prosím vývojáře relevantními komunikačními kanály (jako je např. Bitcoin Stack Exchange).

 • Design timestampingu: zdá se, že vleklá debata v emailové skupině Bitcoin-Dev o designu systému Open Timestamps (OTS) postaveném na Bitcoinu dospěla tento týden ke svému závěru. Zdrojem debaty byla existence dvou rozdílných designů systémů pro vytváření časových značek („timestamping”):

  • Důkaz existence časovou značkou (Time Stamped Proofs of Existence, TSPoE): bitcoinová transakce se zavazuje k hashi, který se zavazuje k nějakému dokumentu. Když je tato transakce potvrzena v bloku, může tvůrce závazku („commitment”) dokázat třetí straně, že zmíněný dokument existoval v čase vytvoření bloku. Všimněte si, že každá transakce s časovou značkou je zcela nezávislá na jiné takové transakci. Znamená to, že je možné vytvořit časovou značku stejného dokumentu opakovaně bez jakéhokoliv spojení mezi nimi.

  • Řazení událostí (Event Ordering, EO): v série transakcí navzájem spojených předepsaným způsobem se každá zavazuje k dokumentům tak, že komukoliv umožňuje shlédnout všechny tyto závazky. Je možné určit, kdy získal kterýkoliv z těchto dokumentů časovou značku poprvé.

  Systém TSPoE, jak byl implementován v OTS, je v podstatě dokonale efektivní. Využívá stejné množství globálního prostoru k uložení časových značek neomezeného počtu dokumentů. Každý, kdo by chtěl vytvořit časovou značku je zodpovědný za uložení jejího důkazu. Tento systém je také výhodný svou jednoduchostí konceptu i implementace.

  Systém EO vyžaduje po všech řádných účastnících ukládat závazky ke všem dokumentům. To může být mnohem méně efektivní a přidává na složitosti. Na druhou stranu umožňuje účastníkům ověřit, kdy byl dokument v systému poprvé publikován.

  Diskuze nevedla k oznámení změn v žádném systému nebo návrhu, jako Open Timestamps nebo sponzorování transakcí (což bylo původní téma diskuze, viz zpravodaj č. 116, angl.). Několik účastníků diskuze bylo překvapeno, že každý má jinou představu, co se skrývá pod pojmem „timestamping.”

 • RIDDLE – nový systém proti sybil útokům: Adam „Waxwing” Gibson poslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s návrhem mechanismu proti sybil útokům, který používá množinu UTXO a který v rozumné míře zachovává soukromí. Uživatel může vygenerovat seznam UTXO, z nichž jeden UTXO patří jemu a zbytek jiným uživatelům. Uživatel pak vytvoří podpis, který prokazatelně pochází od vlastníka jednoho z vyjmenovaných UTXO, ale kdo přesně je jeho vlastníkem, zůstává skryto.

  Záškodník by mohl vygenerovat mnoho takových důkazů, ale byl by jich pouze konečný počet, než by vyčerpal množinu všech možností; jeho schopnost nadměrně spotřebovávat vzácné síťové zdroje je tak omezena. Záškodník by také mohl používat UTXO tak dlouho, jak by to bylo možné, a pak jej utratit, aby získal nové UTXO, ale toto by si vyžádalo transakční poplatek. Tato nákladnost by také omezovala zneužívání. Služby by dále mohly určovat, které UTXO by si mohl uživatel zvolit. Například nějaká služba by mohla akceptovat pouze UTXO s více než 1 BTC, který nebyl utracen více než rok.

  Gibson navrhuje, aby důkazy členství přicházely ve dvou formách: globální a lokální důkazy. Globální důkazy by byly sdíleny mezi ověřovateli tak, že za ideálních podmínek by uživatel mohl vytvořit pouze jediný důkaz na každý UTXO. Například by si mohl vytvořit jen jediný účet na svůj rok starý UTXO s 1 BTC.

  Lokální důkazy by byly specifické jednomu ověřovateli (nebo skupině, např. v případě decentralizované směnárny). Například by uživatel mohl použít UTXO k přístup k API služby A a poté použít to stejné UTXO i pro službu B.

  UTXO s vysokou hodnotou by také mohly být považovány za vícero UTXO s nižšími hodnotami, takže 10BTC UTXO by mohl umožnit uživatelovi vytvořit 10 různých účtů u různých služeb, z nichž každá požaduje 1 BTC kapitálu v globálním kontextu.

  I když protokol RIDDLE nabízí oproti jiným mechanismům výhody zachování soukromí, Gibson varuje, že informace z používání systému by mohla být zkombinována s jinými dostupnými informacemi za účelem redukce soukromí uživatelů. Píše, že „není možné, aby takový systém nabídl neprůstřelné garance soukromí. Je-li ochrana identifikace podepisujícího UTXO otázkou života a smrti, za žádných okolností nepoužívejte takový systém.”

  Vývojář ZmnSCPxj v emailové skupině Lightning-Dev navrhl, že by RIDDLE mohl být volbou pro oddělení antisybilového mechanismu v LN od identifikátorů kanálů založených na UTXO, které v době taprootu a agregace podpisů zbytečně odhalují, které transakce otevírají a zavírají LN kanály.

Změny ve službách a klientech

V této měsíční rubrice upozorňujeme na zajímavé aktualizace bitcoinových peněženek a služeb.

 • Zeus přidává podporu pro taproot: Zeus v0.6.5-rc1 přidává podporu taproot pro posílání a přijímání s LND v0.15+ backendy.

 • Vydána Wasabi Wallet 2.0: Toto vydání software pro coinjoin implementuje mimo jiná vylepšení WabiSabi protokol.

 • Sparrow přidává podporu hardware pro taproot podepisování: Upgradem na HWI 2.1.0 přidává Sparrow 1.6.4 některým hardwarovým podepisujícím zařízením podporu pro taproot.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core GUI #602 zapisuje nastavení změněná v GUI do souboru, který je načítán také negrafickým démonem (bitcoind). Změněná nastavení jsou tady používána bez ohledu, jak uživatel startuje Bitcoin Core.

 • Eclair #2224 přidává podporu pro aliasy krátkých identifikátorů kanálů (Short Channel Identifier, SCID) a pro typ zero-conf kanálů. Aliasy SCID mohou zvýšit soukromí a také umožnit uzlům odkazovat se na kanály před tím, než jsou dostatečně potvrzené. Zero-conf kanály umožňují dvěma uzlům dohodnout se na používání kanálu před tím, než je dostatečně potvrzen, což může být za jistých okolností bezpečné.

 • HWI #611 přidává podporu jednoduchých podpisů pro bech32m adresy pro hardwarové podepisující zařízení BitBox02.