Tento týden přeposíláme žádost o poskytnutí zpětné vazby k návrhu na odstranění podpory BIP35 P2P zprávy mempool v Bitcoin Core. Dále nechybí naše pravidelné rubriky s oblíbenými otázkami a odpověďmi z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními o nových vydáních a souhrnem významných změn v populární bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

  • LDK 0.0.115 je vydáním této knihovny pro stavbu peněženek a aplikací s LN. Obsahuje několik nových funkcí a oprav chyb, včetně lepší podpory pro experimentální protokol nabídek a vylepšené bezpečnosti a soukromí.

  • LND v0.16.1-beta je vydáním této implementace LN, která obsahuje několik oprav a další vylepšení. Poznámky o vydání zmiňují, že CLTV delta byla navýšena ze 40 bloků na 80 (viz zpravodaj č. 40, který se zabývá předchozí změnou výchozí hodnoty).

  • Core Lightning 23.05rc1 je kandidátem na vydání příští verze této implementace LN.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

  • LND #7564 nyní umožňuje, aby uživatelé backendů poskytujících přístup do mempoolu mohli monitorovat nepotvrzené transakce obsahující předobraz HTLC svých kanálů. Díky tomu může uzel rychleji vyřídit HTLC, jelikož nemusí čekat na potvrzení transakce.

  • LND #6903 přidává do RPC volání openchannel novou volbu fundmax, která alokuje všechny prostředky kanálu na nový kanál. Vyňaty jsou částky potřebné k přidání poplatků pomocí anchor výstupů.

  • LDK #2198 prodlužuje dobu, po kterou LDK čeká, než odešle gossip zprávu oznamující nedostupnost kanálu (např. kvůli nedostupnému spojení). V předešlé verzi čekalo LDK zhruba minutu, avšak jiné implementace čekají déle. Existující návrh doporučuje používat počet bloků namísto unixové času, což by si vynutilo aktualizaci gossip zpráv jednou za blok (průměrně zhruba každých deset minut). Ač PR poznamenává, že pomalejší odesílání aktualizací má klady i zápory, nastavuje novou hodnotu na deset minut.

  • Bitcoin Inquisition #23 přidává částečnou podporu dočasných anchor výstupů. Nepřináší podporu přeposílání v3 transakcí, kterou dočasné anchor výstupy potřebují k zabránění transaction pinning útokům.