Zpravodaj tento týden shrnuje diskuzi o aktualizaci specifikace URI typu bitcoin: dle BIP21, popisuje návrh na správu několika souběžných sezení MuSig2 s minimálním stavem, odkazuje na vlákno o přidání editorů repozitáře BIPů a představuje soubor nástrojů, který by umožnil rychle přemístit projekt Bitcoin Core z GitHubu na vlastní instanci GitLabu. Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními nových vydání a souhrnem nedávných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Aktualizace BIP21 pro URI typu bitcoin: : Josie Baker zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o URI dle BIP21: jak je jejich používání specifikováno, jak jsou dnes používány a jak by mohly být používány v budoucnosti. Specifikace vyžaduje, aby ihned za dvojtečkou následoval zastaralý druh P2PKH adresy, např. bitcoin:1BoB.... Po této části mohou být předány další parametry včetně novějších formátů adres, například bech32m adresa: bitcoin:1Bob...?bech32m=bc1pbob.... Avšak tento způsob se významně odlišuje od současného běžného používání. Adresy odlišné od P2PKH jsou často posazeny hned za dvojtečku a někdy tato pozice ani obsazená není, pokud chce software přijímat platby pouze pomocí alternativních platebních protokolů. Dále Baker poznamenává, že adresy bitcoin: se více a více používají pro přenos trvalých identifikátorů pro platby respektující soukromí, jako jsou tiché platby či nabídky.

  Dle diskutujících ve vlákně by zlepšením bylo, kdyby mohl autor URI specifikovat všechny podporované způsoby plateb jako parametry bez klíčů, např. bitcoin:?bc1q...&sp1q.... Plátce (který je obvykle zodpovědný za platbu poplatků) by si tak mohl ze seznamu vybrat preferovanou metodu. Ač byly v době psaní zpravodaje některé technické drobnosti stále diskutovány, žádná vážnější kritika se ve vlákně neobjevila.

 • PSBT pro více současně probíhajících MuSig2 sezení: Salvatore Ingala zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek o minimalizaci stavu potřebného pro vykonání několika paralelně běžících podepisovacích sezení MuSig2. Pomocí podpisového algoritmu popsaného v BIP327 bude skupina podepisujících potřebovat dočasně uložit lineárně se zvyšující množství dat pro každý dodatečný vstup, který chtějí přidat do podepisované transakce. Mnoho hardwarových podpisových zařízení má k dispozici pouze omezené úložiště, bylo by tedy vhodné jejich vyžadované množství minimalizovat bez negativního dopadu na bezpečnost.

  Ingala navrhuje vygenerovat jediný stavový objekt pro celé PSBT a z něj deterministicky odvodit stav pro každý vstup. Odvozování musí zaručit, že je jeho výsledek nerozlišitelný od náhodných dat. Tímto způsobem by bylo množství stavových dat, která zařízení podepisuje, konstantní a tedy nezávislé na počtu podepisovaných vstupů.

  Vývojář Christopher Scott ve své reakci poznamenal, že BitEscrow již podobný mechanismus používá.

 • Diskuze o přidání dalších editorů BIPů: Ava Chow zaslala do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s návrhem na přidání editorů BIPů, aby pomohli editorům současným. Jeden z nich, Luke Dashjr, říká, že práci na BIPech nestíhá a požádal o pomoc. Chow navrhla, aby se dva známí přispěvatelé stali editory, což se setkalo s podporou. Dále se diskutovalo, zda by noví editoři měli mít schopnost přiřazovat čísla BIPů. V době psaní nebylo dosaženo jasného závěru.

 • Záloha githubového projektu Bitcoin Core na GitLabu: Fabian Jahr zaslal do fóra Delving Bitcoin příspěvek informující o udržování zálohy projektu Bitcoin Core (původně hostovaném na GitHubu) na vlastní instanci GitLabu. V případě, že by projekt náhle potřeboval GitHub opustit, mohly by být na GitLabu rychle zpřístupněny pull requesty a hlášení chyb, což by umožnilo pokračovat v práci jen s krátkým přerušením. Jahr poskytl náhled projektu na Gitlabu a plánuje zálohy udržovat pro případ náhlé potřeby na GitLab přejít. Jeho příspěvek neobdržel v době psaní žádné komentáře, avšak my mu děkujeme za usnadnění případného přechodu.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Eclair v0.10.0 je novým vydáním této implementace LN uzlu. „Přidává oficiální podporu pro oboustranné financování, aktualizuje implementaci nabídek dle BOLT12 a přináší zcela funkční prototyp splicingu.” Dále obsahuje „rozličná vylepšení související s onchain poplatky, více možností nastavení, výkonnostní zlepšení a opravy drobných chyb.”

 • Bitcoin Core 26.1rc1 je kandidátem na údržbové vydání této převládající implementace plného uzlu.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs, Bitcoin Inquisition a repozitáři BINANA.

 • Bitcoin Core #29412 přidává kód, který prověří každý známý způsob modifikace, jež z validního bloku činí nevalidní za zachování stejného hashe hlavičky. Modifikované bloky v minulosti způsobily několik zranitelností. V letech 2012 a 2017, kdy Bitcoin Core cachoval odmítnutí nevalidních bloků, mohl útočník vzít validní blok, modifikovat ho a jako nevalidní jej podstrčit uzlu oběti. Tento uzel by blok odmítl jako nevalidní a později by nepřijal ani validní formu tohoto bloku (dokud by uzel nebyl restartován). Tímto druhem útoku zastíněním by tak v uzlu oběti způsobil štěpení blokchainu (viz zpravodaj č. 37, angl., pro další podrobnosti). Další potíže nastaly v nedávné době, když Bitcoin Core vyžádal od jednoho spojení blok a jiné spojení mu podstrčilo modifikovaný blok. Bitcoin Core potom od prvního spojení žádné další bloky neobdržel. Oprava byla popsána ve zpravodaji č. 251.

  Kód přidaný tímto PR umožňuje rychle zkontrolovat, zda právě obdržený blok obsahuje některou ze známých modifikací, které by jej učinily nevalidním. Pokud ano, může být nevalidní blok odmítnut hned na začátku a nebude tak příčinou odmítnutí validního bloku později.

 • Eclair #2829 umožňuje pluginům stanovit pravidla přispívání prostředků během otevírání kanálů s oboustranným financováním. Ve výchozím stavu nepřispívá Eclair do kanálů s oboustranným financováním žádnými prostředky. Toto PR nabízí pluginům toto pravidlo přepsat a rozhodnout, kolik prostředků provozovatele uzlu může být na nový kanál použito.

 • LND #8378 přináší několik vylepšení výběru mincí. Mimo jiné umožňuje uživatelům zvolit strategii výběru a vybrat vstupy, které musí být součástí transakce. Algoritmus však může v případě potřeby přispět dalšími vstupy.

 • BIPs #1421 přidává BIP345 pro opkód OP_VAULT a související změny konsenzu, které by v případě aktivace soft forkem přinesly podporu úschoven (vaults). Narozdíl od úschoven dostupných dnes použitím předem podepsaných transakcí jsou úschovny dle BIP345 odolné vůči útokům nahrazení transakce na poslední chvíli. Úschovny dle BIP345 dále umožňují dávkové operace, díky kterým jsou účinnější než většina návrhů používající pouze obecnější mechanismus kovenantů.