V tomto čísle našeho zpravodaje popisujeme návrh k zamezení útoku zahlcením kanálu v Lightning Network pomocí osvědčení o reputaci. Dále přinášíme naše pravidelné rubriky s oznámeními o nových vydáních a významných změnách oblíbeného bitcoinového páteřního software.

Novinky

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

  • Core Lightning #5727 začíná v JSON prosazovat textové identifikátory namísto zastaralých číselných. Do dokumentace byly přidány informace o výhodách textových identifikátorů a o jejich správném vytváření a interpretování.

  • Eclair #2499 umožňuje v žádostech o platbu v rámci BOLT12 nabídek nastavit zaslepenou trasu („blinded route”). Ta spočívá v přidání dodatečných uzlů za adresátův uzel, které však nebudou použity. Jejich účelem je ztížení odesílateli určit, jak daleko je adresát od posledního nezaslepeného uzlu v trase.

  • LND #7122 přidává do lncli podporu pro zpracování binárních PSBT souborů. BIP174 určuje, že PSBT, neboli částečně podepsané transakce, mohou být zakódovány buď jako binární soubor nebo pomocí Base64 jako text. LND již dříve umožňovalo import PSBT zakódovaných pomocí Base64 ze souboru nebo přímo z textu.

  • LDK #1852 akceptuje navýšení jednotkového poplatku („feerate”) navržené jedním z účastníků kanálu, i když není tento poplatek dostatečně vysoký, aby v dané chvíli bezpečně udržel kanál otevřený. I když nový jednotkový poplatek není zcela bezpečný, jeho vyšší hodnota v porovnání s předchozí hodnotou znamená, že je bezpečnější oproti stávající situaci. Je tedy lepší jej akceptovat, než pokoušet se zavřít kanál s jeho stávajícím (nižším) jednotkovým poplatkem. Budoucí změny LDK mohou zavírat i kanály, které mají poplatky příliš nízké. Navíc díky práci na návrzích jako je přeposílání balíčků (viz též překlad zpravodaje č. 201 a č. 204) mohou být anchor výstupy a podobné techniky dostatečně flexibilní, aby zcela odstranily obavy o výši poplatků.

  • Libsecp256k1 #993 přidává do výchozího nastavení sestavení moduly pro práci s extrakeys (funkce pro práci s x-only veřejnými klíči), ECDH a Schnorrovými podpisy. Modul pro rekonstrukci veřejného klíče z elektronického podpisu není nadále součástí výchozího nastavení, „neboť nedoporučujeme, aby nově vznikající protokoly obsahovaly ECDSA obnovu kvůli náchylnosti API ke zneužití. Ponouká totiž volajícího, aby přeskočil kontrolu veřejného klíče a automaticky jej pokládal za platný.”