Tento týden přinášíme naše pravidelné rubriky s výběrem otázek a odpovědí z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními nových vydání a popisem významných změn oblíbených páteřních bitcoinových projektů.

Novinky

Tento týden jsme nenalezli v emailových skupinách Bitcoin-Dev a Lightning-Dev žádné významné novinky.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

  • Bitcoin Core #25730 přidává k RPC volání listunspent nový argument, který mezi výsledky volání začlení též coinbase výstupy, které nemohou být ještě utraceny, neboť od jejich začlenění těžařem nebylo ještě nalezeno více než 100 bloků.

  • LND #7082 upravuje způsob vytváření faktur bez požadované částky tak, aby mohly obsahovat doporučené trasy, jež by pomohly odesílateli najít cestu k příjemci.

  • LDK #1413 odstraňuje podporu pro původní formát onion dat s pevnou délkou. Nový format s proměnlivou délkou byl do specifikace přidán před více než třemi lety a podpora původní verze byla již odstraněna ze specifikace (viz zpravodaj č. 220, angl.), z Core Lightning (zpravodaj č. 193, angl.), LND (zpravodaj č. 196, angl.) a Eclair (zpravodaj č. 217, angl.).

  • HWI #637 přidává podporu pro velký plánovaný upgrade bitcoinového firmwaru v zařízeních Ledger. Úprava nakládání s pravidly utrácení, jak byla zmíněna ve zpravodaji č. 200, nebyla do této změny začleněna; je však zmíněna jako plánovaná do budoucna.