Tento týden shrnujeme obsah příspěvku o implementaci MuSig2, informujeme o odpovědném zveřejnění zranitelnosti postihující některé starší implementace Lightning Network, diskutujeme o návrhu na měření podpory změn konsenzu skrze signalizování v transakcích a zamýšlíme se nad možností efektivnějšího gossip protokolu LN. Též nechybí naše pravidelné rubriky shrnující vydání nových verzí a významné změny v populárních bitcoinových infrastrukturních projektech.

Novinky

 • Poznámky k implementaci MuSig21: Olaoluwa Osuntokun poslal odpověď k návrhu BIPu pro MuSig2, jež byl zmíněn ve zpravodaji č. 195 (angl.). Připojil několik postřehů z implementace, na které on a další pracovali pro btcd a LND:

  • Interakce s BIP86: klíče vytvořené podle BIP322 peněženkou, která též implementuje BIP863, se řídí doporučením z BIP3414, aby byly klíče pro platbu klíčem vytvořeny tweaknutím5 s hashem sebe sama. Napomáhá to zabránit situacím, ve kterých by mohl účastník vícenásobného podpisu (multisignature) ukrást všechny prostředky tajným včleněním další platební podmínky. Chtějí-li však účastníci vícenásobného podpisu tuto podmínku záměrně začlenit, musejí sdílet verze svých klíčů před tweaknutím („interní klíč”).

   Osuntokun doporučuje, aby implementace BIP86 vracely jak původní, interní klíč, tak i klíč tweaknutý. Uživatelé těchto implementací by si potom mohli vybrat podle potřeby.

  • Interakce s platbami skriptem: Klíče určené pro platbu skriptem mají podobný problém jako v předchozím odstavci: kdo utrácí, musí znát interní klíč. I zde by napomohlo, kdyby implementace vracely také interní klíč.

  • Zkratka pro posledního podepisujícího: Osuntokun také požadoval objasnění části návrhu, která umožňuje poslednímu podepisujícímu (a pouze poslednímu) použít pro generování nonce6 deterministický zdroj náhodných čísel nebo zdroj nižší kvality. Brandon Black v odpovědi popsal situaci, která stála za tímto návrhem: měli účastníka vícenásobného podpisu, který neměl snadný přístup k bezpečnému prostředí, který ale mohl pokaždé podepisovat až jako poslední.

 • Jak mezi uživateli měřit podporu změny konsenzu: Keagan McClelland ve svém příspěvku do emailové skupiny Bitcoin-Dev navrhuje, podobně jako jiné předchozí návrhy, aby byla podpora či nepodpora konkrétní snahy na změnu pravidel konsenzu signalizována v transakcích. Ve stejném vlákně se diskutovaly i další možnosti měření podpory, ale všechny trpěly problémy: technické potíže, velký zásah do soukromí uživatelů, upřednostňování jedné části bitcoinové ekonomiky před dalšími nebo znevýhodňování prvních voličů před těmi, kteří čekali na vytvoření konsenzu.

  Stejně jako v předchozích případech, kdy se toto téma probíralo, nezdá se, že by některá z navrhovaných metod získala dostatečnou podporu většinou diskutujících.

 • Bezpečnostní problém anchor7 výstupů v LN: Bastien Teinturier v emailové skupině Lightning-Dev oznámil objevení bezpečnostního problému, o kterém předtím informoval vývojáře LN implementací v rámci odpovědného zveřejnění zranitelností. Problém se týkal starších verzí Core Lightning (s aktivovanou experimentální funkcionalitou) a LND. Používá-li stále někdo verze zmíněné v Teinturierově příspěvku, měl by upgradovat.

  Než byly implementovány anchor výstupy, obsahovaly revokované HTLC transakce jediný výstup. Mnoho implementací tedy nárokovalo pouze tento jediný výstup. Nový design anchor výstupů umožňuje kombinovat výstupy několika revokovaných HTLC do jediné transakce. Toto je ovšem bezpečné pouze tehdy, pokud implementace nárokuje všechny relevantní výstupy v transakci. Prostředky, které nejsou nárokovány před vypršením HTLC, mohou být ukradnuty tou stranou, která zveřejní revokované HTLC. Teinturierova implementace anchor výstupů pro Eclair mu umožnila otestovat ostatní implementace LN a odhalit tak tuto zranitelnost.

  Podobně jako u předchozích útoků spojených s anchor výstupy (zpravodaj č. #115, angl.), i zde se problém zdá být spojený s přidanou podporou pro podepisování s SIGHASH_SINGLE|SIGHASH_ANYONECANPAY a zároveň ponechanou podporou pro původní způsob podepisování s SIGHASH_ALL.

 • LN a zeštíhlení gossip protokolu8: Alex Myers informoval emailovou skupinu Lightning-Dev o svém výzkumu použití metody synchronizace množin („set reconciliation”) založené na knihovně minisketch k dosažení redukce datového přenosu, který uzly v síti Lightning Network potřebují k udržení povědomí o topologii sítě. Jeho metoda předpokládá, že všechny uzly mají téměř kompletní přehled o téměř všech veřejných kanálech (tj. hranách grafu). Uzel potom může ze svého kompletního grafu veřejné sítě vygenerovat minisketch a odeslat jej všem svým spojením (peer). Ta z něj mohou vypočítat změny od poslední synchronizace. Zde se tato metoda liší od protokolu erlay, který navrhuje použít minisketch v bitcoinové síti k podobnému účelu; erlay by však měl odesílat pouze změny (tj. nové, nepotvrzené transakce) z posledních několika sekund.

  Problémem synchronizace grafu všech veřejných kanálů je požadavek, aby všechny uzly v Lightning Network měly stejnou informaci. Jakýkoliv filtr, který by zapříčinil trvalý rozpor mezi uzly v pohledu na graf sítě, by vyústil buď v nárůst datového přenosu nebo selhání protokolu. Matt Corallo navrhl inspirovat se protokolem erlay: pokud by se posílaly pouze změny, neshody v informacích držených jednotlivými uzly by nehrály roli. Velké rozdíly v pravidlech filtrování by však stále mohly způsobit přílišný datový přenos nebo selhání synchronizace. Myers vyjádřil obavu, že sledování stavu poslaných zpráv by v tomto případě bylo příliš náročné; aby se Bitcoin Core vyhnul přeposílání stejných zpráv, udržuje stav pro každé své spojení. Synchronizace kompletního grafu nevyžaduje sledování stavu pro každé spojení, zjednodušuje tím tedy implementaci.

  Debata o výhodách a nevýhodách těchto metod v době psaní textu stále probíhala.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí populárních bitcoinových infrastrukturních projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • BTCPay Server 1.5.1 je nové vydání oblíbeného self-hosted serveru pro zpracování plateb. Obsahuje nový dashboard, novou funkci „Transfer Processors” pro zpracování odchozích plateb a možnost zapnout automatické schvalování pull plateb a vracení peněz.

 • BDK 0.18.0 je nové vydání knihovny pro programování peněženek. Obsahuje opravu kritické chyby jedné závislosti (rust-miniscript) a nechybí také několik vylepšení a oprav drobných chyb.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #18554 znemožňuje ve výchozí konfiguraci sdílet soubor s peněženkami napříč různými blockchainy. Když Bitcoin Core hledá v novém bloku transakce, které by se týkaly jedné z jeho peněženek, zaznamenává v peněžence hash onoho bloku. Tato změna přidává kontrolu, zda poslední zaznamenaný blok vychází ze stejného základního (genesis) bloku jako právě používaný blockchain. Pokud nevychází a pokud není zapnuta volba -walletcrosschain, je vrácena chybová hláška. Tato kontrola zabraňuje peněžence určené pro použití v jedné síti (např. mainnet) použití v síti jiné (např. testnet). Snižuje tím tak riziko ztráty peněz nebo soukromí. Změna se týká pouze uživatelů peněženky vestavěné v Bitcoin Core.

 • Bitcoin Core #24322 je součástí rozsáhlé snahy extrahovat z Bitcoin Core kód vyhodnocující konsenzus, vytvořit z něj knihovnu a následně tuto knihovnu postupně zeštíhlit. Konkrétně přináší tato změna novou knihovnu libbitcoinkernel, která bude obsahovat všechny zdrojové soubory potřebné k sestavení spustitelného souboru bitcoin-chainstate představeného v Bitcoin Core #24304. Mezi těmito soubory jsou i takové, které logický vztah ke konsenzu nemají; ilustruje to stav závislostí uvnitř Bitcoin Core. V budoucnu se konsenzus vyčlení od zbytku kódu, který bude moci být z libbitcoinkernel odstraněn.

 • Bitcoin Core #21726 přidává možnost indexovat data pro coinstats9 i ořezaným (pruned) uzlům. Coinstats obsahují hash stavu UTXO každého bloku, což umožňuje validaci stavu assumeUTXO10. Dříve bylo možné toto zajistit pouze u plných (full) uzlů, které ukládají všechny bloky. S touto změnou mohou i ořezané uzly (ukládají jen část posledních bloků) nabídnout coinstats, je-li volba -coinstatsindex aktivována.

 • BDK #557 přidává nový algoritmus pro výběr mincí „Oldest First” (nejstarší má přednost). Knihovna nyní obsahuje čtyři algoritmy: „Branch and Bound (BnB)” (metoda větví a mezí), „Single Random Draw (SRD)” (náhodný výběr), „Oldest First” a „Largest First” (největší má přednost). Ve výchozím nastavení použije BDK nejdříve BnB a pokud žádné řešení nenalezne, SRD bude použit jako záložní algoritmus.

 • LDK #1425 přidává podporu pro velké kanály („wumbo channels”) s kapacitou přesahující 0,16777216 BTC, což je původní limit dohodnutý vývojáři.

 • LND #6064 přidává nové volby bitcoind.config a bitcoind.rpccookie pro nastavení vlastních cest konfiguračních a RPC cookie souborů.

 • LND #6361 upravuje metodu signrpc, aby byla schopna vytvářet podpisy pomocí protokolu MuSig2. Součástí změny je i dokumentace s podrobnostmi. Podpora MuSig2 je experimentální a může dojít ke změně, zvláště bude-li navrhovaný BIP pro MuSig2 pozměněn (viz zpravodaj č. 195, angl.).

 • BOLTs #981 ze specifikace odstraňuje možnost komprimovat dotazy a jejich výsledky týkající se grafu LN sítě. Předpokládá se, že tato funkce nebyla používána a její odstranění zjednoduší LN implementace.

Poznámky a vysvětlivky

 1. MuSig2 je protokol pro agregaci veřejných klíčů a podpisů za použití Schnorrova algoritmu 

 2. BIP32 popisuje deterministickou derivaci hierarchie klíčů 

 3. BIP86 popisuje derivaci klíčů pro Taproot 

 4. BIP341 popisuje dva způsoby Taproot platby: buď klíčem („keypath spend”) nebo skriptem („scriptpath spend”) 

 5. tweakování je úprava kryptografických klíčů matematickou operací 

 6. nonce je náhodné či pseudonáhodné číslo, které smí být použito pouze jednou („number once”) v kryptografické komunikaci 

 7. Anchor výstupy jsou výstupy v commitment transakcích, které umožňují v případě potřeby zvýšit transakční poplatek. To může být potřeba, protože tyto transakce mohou být odeslány v daleké budoucnosti 

 8. Gossip (v překladu „drby”) protokol je metoda, kterou si uzly v decentralizované síti navzájem posílají zprávy o stavu sítě 

 9. coinstats (coin statistics) je optimalizace, která umožňuje rychlejší výpočet statistik UTXO, včetně např. celkového počtu existujících bitcoinů 

 10. assumeUTXO je návrh, který umožní novým uzlům odložit validaci blockchainu na později a začít tak přijímat nové transakce rychleji