Tento týden přinášíme souhrn aktualizace specifikace inzerátů likvidity. Též nechybí naše pravidelné rubriky s vybranými otázkami a odpověďmi z Bitcoin Stack Exchange, oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

  • Aktualizace specifikace inzerátů likvidity: Lisa Neigut zaslala do emailové skupiny Lightning-Dev příspěvek oznamující aktualizaci specifikace inzerátů likvidity („liquidity advertisements”). Tato funkce, implementovaná v Core Lightning a právě vyvíjená i pro Eclair, umožňuje uzlu oznámit, že je ochoten přispět prostředky na kanál s oboustranným vkladem. Pokud jiný uzel nabídku přijme požadavkem na otevření kanálu, žádající uzel musí předem zaplatit nabízejícímu uzlu poplatek. To umožňuje uzlu, který potřebuje příchozí likviditu (např. obchodník), nalézt dobře propojená spojení, která mohou tuto likviditu za trží cenu poskytnout. Použit je k tomu pouze open source software a decentralizovaný gossip protokol.

    Aktualizace obsahuje několik změn struktur a zvýšenou flexibilitu doby trvání kontraktu a stropu příchozích poplatků. Příspěvek obdržel v emailové skupině několik odpovědí a očekávány jsou další změny specifikace. Neigut v příspěvku dále poznamenala, že současná konstrukce inzerátů likvidity a oznamování kanálů teoreticky umožňuje kryptograficky prokázat případ, ve kterém jedna ze stran kontrakt poruší. Návrh na kompaktní doklad o podvodu, který by mohl být použit v kontraktech s finančním závazkem k odrazení porušování kontraktu, je otevřeným problémem.

Vybrané otázky a odpovědi z Bitcoin Stack Exchange

Bitcoin Stack Exchange je jedním z prvních míst, kde hledají přispěvatelé Optechu odpovědi na své otázky a kde – najdou-li volnou chvíli – pomáhají zvědavým či zmateným uživatelům. V této měsíční rubrice nabízíme některé z otázek a odpovědí, které obdržely vysoký počet hlasů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

  • Core Lightning 23.11 je vydáním další hlavní verze této implementace LN uzlu. Nabízí více flexibility autentizačního mechanismu run, vylepšenou verifikaci záloh a nové možnosti pluginů.

  • Bitcoin Core 26.0rc3 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této převládající implementace plného uzlu. K dispozici je průvodce testováním.

Významné změny kódu a dokumentace

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

  • Rust Bitcoin #2213 upravuje výpočet předpokládané váhy P2WPKH vstupů během odhadu poplatků. Jelikož jsou transakce s high-s podpisy považovány za nestandardní již od Bitcoin Core verzí 0.10.3 a 0.11.1, mohou procesy tvorby transakcí bezpečně předpokládat, že serializované ECDSA podpisy budou zabírat nejvíce 72 bytů namísto předchozí hodnoty 73 bytů.

  • BDK #1190 přidává novou metodu Wallet::list_output, která vrací všechny výstupy v peněžence, utracené i neutracené. Dříve bylo snadné získat seznam neutracených výstupů, avšak obdržet seznam utracených výstupů bylo těžké.