Tento týden přinášíme popis nové techniky komprese bitcoinových transakcí a souhrn myšlenky na zvýšení soukromí během kooperativního podepisování transakcí. Též nechybí naše pravidelné rubriky s oznámeními o nových vydáních a popisem významných změn v populárním bitcoinovém páteřním software.

Novinky

 • Komprimované bitcoinové transakce: Tom Briar zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s návrhy specifikace a implementace komprese bitcoinových transakcí. Menší transakce by umožnily praktičtější přeposílání médii s omezenou šířkou pásma, jako je satelit nebo použíti steganografie (např. zakódování transakce do rastrového obrázku). Tradiční kompresní algoritmy využívají vlastnosti, že většina strukturovaných dat obsahuje elementy, které se objevují častěji než jiné. Avšak typická bitcoinová transakce sestává většinou z rovnoměrně rozložených prvků jako veřejné klíče a hashe, které vypadají náhodně.

  V Briarově návrhu je tato skutečnost adresována několika způsoby:

  • Části transakce s celými čísly reprezentovanými čtyřmi byty (např. verze transakce a index výstupu) jsou nahrazeny celým číslem s proměnlivou délkou, které mohou mít i pouhé dva bity.

  • Rovnoměrné rozložené 32bytové ID výstupní transakce je v každém vstupu nahrazeno ukazatelem na umístění této transakce v blockchainu za použití výšky bloku a indexu transakce, např. 123456 a 789 by ukazovaly na 789. transakci v bloku 123 456. Jelikož se může blok v určité výšce změnit kvůli reorganizacím (což by v důsledku znemožnilo transakci dekomprimovat), je tato metoda použita pouze pro odkazované transakce mající více než 100 konfirmací.

  • U P2WPKH transakcí, ve kterých musí struktura witnessu obsahovat podpis spolu s 33bytovým veřejným klíčem, je tento veřejný klíč vynechán a namísto toho je rekonstruován z podpisu.

  Pro ušetření několika dalších bytů jsou u typických transakcí použity i další techniky. Obecnou nevýhodou návrhu je, že převést komprimované transakce zpět na data, která plný uzel a další software mohou používat, vyžaduje více CPU, paměti a I/O než běžná serializovaná transakce. Proto zřejmě spojení s vysokou šířkou pásma zůstanou u běžného formátu a komprimované transakce budou používány jen v případech, kdy takové pásmo není k dispozici.

  Myšlenka obdržela průměrné množství reakci, většinou obsahující nápady na ušetření dalších bytů.

 • Kooperativní podepisování se zvýšeným soukromím: Nick Farrow zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek ukazující, jak mohou bezskriptová schémata prahového elektronického podepisování jako FROST zvýšit soukromí lidí, kteří používají služby poskytující kooperativní podepisování. Typický uživatel takové služby má několik klíčů pro podepisování, které jsou z důvodu bezpečnosti uloženy odděleně. Aby však bylo běžné placení jednodušší, umožňují též, aby byly jejich výstupy utraceny kombinací některých svých klíčů spolu s jedním či více klíči drženými jedním či více poskytovateli služby, kteří podepíší jen po autentizaci uživatele nějakým způsobem. Uživatel může poskytovatele v případě potřeby obejít, ale tento poskytovatel služby ve většinu případů vše usnadňuje.

  Použitím skriptových schémat prahového elektronického podpisu, jako je 2-ze-3 OP_CHECKMULTISIG, musí být veřejný klíč poskytovatele asociován s utráceným výstupem. Každý poskytovatel služby je tak schopen na blockchainu vyhledat transakce, které podepsal, a tím shromažďovat data o svých uživatelích. Co je ještě horší, všechny současně používané protokoly, kterých jsme si vědomi, přímo vyžadují odhalení uživatelovy transakce poskytovateli. Ten tak může některé transakce odmítnout podepsat.

  Dle Farrowova popisu umožňuje FROST před poskytovatelem skrýt podepisovanou transakci v každém kroku procesu, od generování výstupního skriptu přes podepisování až po publikaci kompletní podepsané transakce. Služba ví jen, kdy byla transakce podepsána, a zná další data, která uživatel službě sám poskytl za účelem autentizace.

  Příspěvek obdržel v emailové skupině několik komentářů.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • Libsecp256k1 0.4.0 je nejnovějším vydáním knihovny pro bitcoinové kryptografické operace. Nová verze obsahuje modul s implementací kódování ElligatorSwift. Více informací lze najít v changelogu.

 • LND v0.17.0-beta.rc2 je kandidátem na vydání příští hlavní verze této oblíbené implementace LN uzlu. Velkou novou experimentální funkcí plánovanou pro toto vydání, které by prospělo testování, je podpora „jednoduchých taprootových kanálů.”

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #28354 mění na testnetu výchozí hodnotu -acceptnonstdtxn na 0, což je výchozí hodnota na všech ostatních sítích. Změna může pomoci aplikacím vyvarovat se vytváření nestandardních transakcí, které by mohly být odmítnuty mainnetovými uzly ve výchozím nastavení.

 • LDK #2468 umožňuje uživatelům poskytnout payment_id zašifrované v metadatech v žádosti o fakturu. LDK metadata v přijatých fakturách kontroluje a zaplatí pouze, pokud ID rozpozná a pokud ještě nebylo použito. Toto PR je součástí snahy přidat implementaci BOLT12.