Tento týden přinášíme odkazy na přepisy nedávného setkání o specifikaci LN a souhrn diskuze o bezpečnosti zaslepeného MuSig2 podepisování. Též nechybí naše pravidelné rubriky s popisem nových vydání, kandidátů na vydání a významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Přepisy pravidelných setkání o specifikaci LN: Carla Kirk-Cohen zaslala do emailové skupiny Lightning-Dev příspěvek s oznámením, že byly pořízeny přepisy několika posledních videokonferencí, ve kterých se diskutovaly změny specifikace LN. Přepisy jsou nyní dostupné na webové stránce Bitcoin Transcripts. A ještě jedna související informace: jak bylo diskutováno před několika týdny během osobního setkání vývojářů LN, IRC skupina #lightning-dev na Libera.chat zaznamenala v poslední době významný vzestup aktivity.

 • Bezpečnost zaslepeného podepisování v MuSig2: Tom Trevethan zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek se žádostí o posouzení kryptografického protokolu zamýšleného jako součást nasazení statechainů. Cílem je nasazení služby, která by používala své klíče k vytváření částečných MuSig2 elektronických podpisů, aniž by se mohla cokoliv dozvědět o předmětu či účelu podepisování. Služba by jen oznamovala, kolik podpisů s konkrétními klíči vytvořila.

  Přispěvatelé do diskuze ze zabývali úskalími různých konstruktů souvisejících s tímto problém či obecně s vytvářením zaslepených Schnorrových podpisů. Zmíněn byl též loňský gist od Rubena Somsena o protokolu zaslepené Diffieho-Hellmanovy (DH) výměny klíčů, který může být použit pro zaslepený ecash. Předchozími implementacemi tohoto schématu jsou například Lucre a Minicash, další související implementací je Cashu, která navíc integruje podporu bitcoinu a LN. Zájemcům o kryptografii může tato diskuze přinést podnětné informace o kryptografických technikách.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • BTCPay Server 1.11.1 je nejnovějším vydáním tohoto platebního procesoru. Vydání přináší vylepšení ve vykazování faktur a pokladních procesech a přináší nové funkce pro platební terminály.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs), Lightning BOLTs a Bitcoin Inquisition.

 • Bitcoin Core #26467 umožňuje uživatelům při použití bumpfee určit, který výstup transakce je určen pro zůstatek. Peněženka během vytváření nahrazující transakce pro navýšení poplatků odečítá hodnotu z tohoto výstupu. Ve výchozím stavu se peněženka pokouší výstup pro drobné určit automaticky a pokud jej nenalezne, vytváří nový.

 • Core Lightning #6378 a #6449 bude označovat offchain příchozí HTLC za neúspěšné, je-li uzel neschopen (či neochoten kvůli poplatkům) dosáhnout zrušení příslušného onchain HTLC. Příklad: Alicin uzel přepošle Bobovu uzlu HTLC s expirací 20 bloků a Bobův uzel přepošle Carol HTLC se stejným platebním kódem s expirací 10 bloků. Nato je kanál mezi Bobem a Carol nuceně uzavřen onchain.

  Po expiraci po 10 blocích nastane situace, která by se však často přihodit neměla: Bobův uzel se buď bude snažit o refundaci, ale tato transakce se nepotvrdí, nebo se rozhodne, že náklady na získání refundace by byly vyšší než její výsledek a refundační transakci nevytvoří. Před touto změnou by Bobův uzel nevytvořil offchain zrušení HTLC od Alice, protože by to umožnilo Alici nechat si peníze, které mu přeposlala, a Carol nárokovat peníze přeposlané jí Bobem. Bob by tak přišel o hodnotu HTLC.

  Avšak po expiraci HTLC od Alice po 20 blocích může Alice nuceně uzavřít kanál a tím se pokusit obdržet refundaci částky, kterou přeposlala Bobovi. Její software tak může učinit automaticky, aby zabránil ztrátě Aliciných prostředků nárokováním od uzlů ležících dále v platební cestě. Pokud ale nuceně uzavře kanál, může se ocitnout ve stejné situaci jako Bob: buď není schopna refundaci nárokovat nebo se o ní z ekonomických důvodů ani nepokusí. Znamená to, že kanál mezi Alicí a Bobem by byl zavřen zcela bezdůvodně. Tento problém by se mohl opakovat několikrát po cestě dále od Alice. Jeho výsledkem by byl řetězec nechtěně zavřených kanálů.

  V rámci tohoto PR je problém řešen tak, že Bob bude čekat co nejdelší rozumnou dobu před tím, než bude refundaci nárokovat. Pokud se mu to nepodaří, vytvoří offchain zrušení HTLC od Alice, což jim umožní pokračovat v provozování kanálu, i když tím Bob může přijít o hodnotu HTLC.

 • Core Lightning #6399 přidává podporu pro příkaz pay, který zaplatí faktury vytvořené lokálním uzlem. Může se díky němu zjednodušit kód software, který spravuje účty a volá CLN. Podrobnosti lze nalézt v nedávném vlákně v emailové skupině.

 • Core Lightning #6389 přidává volitelnou službu CLNRest, „jednoduchý plugin napsaný v Pythonu, který překládá RPC volání na REST. Díky generování endpointů REST API umožňuje v pozadí volat RPC metody Core Lightningu a vracet odpovědi v JSON.” Dokumentace obsahuje další informace.

 • Core Lightning #6403 a #6437 přemisťují mechanismus autorizace a autentizace (pomocí protokolu runes, tedy „runy”) z pluginu commando (viz zpravodaj č. 210, angl.) do samotného jádra. Díky tomu bude moci být používán i dalšími pluginy. Dále bylo aktualizováno i několik příkazů souvisejících s vytvářením, rušením a přejmenováním run.

 • Core Lightning #6398 rozšiřuje RPC volání setchannel o novou volbu ignorefeelimits, díky které nebude bráno v potaz nastavení minimálního onchain poplatku kanálu. Umožní to druhé, vzdálené straně nastavit jednotkový poplatek pod minimum místního uzlu. Volba může být použita pro obcházení potenciálních chyb v jiných implementacích LN uzlů či pro urovnání sporů o poplatky v případě problémů s částečně důvěryhodnými kanály.

 • Core Lightning #5492 přidává staticky definované uživatelské trasovací body (User-level Statically Defined Tracepoints, USDT). Umožní uživatelům sledovat operace uvnitř uzlu za účelem ladění, aniž by významně utrpěla výkonnost. Zpravodaj č. 133 (angl.) informuje o předešlém začlenění USDT do Bitcoin Core.

 • Eclair #2680 přidává podporu pro protokol quiescence, který je vyžadován pro splicing podle návrhu v BOLTs #863. Protokol quiescence („chvíle ticha”) dočasně zabraňuje oběma uzlům sdílejícím kanál posílat si navzájem nová HTLC, dokud se neukončí nějaká operace, jako je například vyjednávání o parametrech splicingu a kooperativní podepisování onchain transakcí pro splice-in a splice-out. HTLC přijatá během vyjednávání o splicingu a podepisování by mohla zneplatnit předchozí vyjednávání a podpisy, je tedy jednodušší pozastavit přeposílání HTLC po nezbytnou dobu. Eclair již splicing podporuje, ale tato změna jej přináší blíže k protokolu ostatních implementací LN uzlů.

 • LND #7820 přidává do RPC volání BatchOpenChannel všechna pole, která jsou obsažena v nedávkovém volání OpenChannel s dvěma výjimkami: funding_shim (není pro dávkové otvírání kanálů potřebné) a fundmax (neboť při otevírání většího množství kanálů nelze alokovat všechny prostředky jedinému z nich).

 • LND #7516 rozšiřuje RPC volání OpenChannel o nový parametr utxo, který umožní určit jedno či více UTXO, která by měla být použita pro financování kanálu.

 • BTCPay Server #5155 přidává do administrace stránku s výkazy o platbách a onchain peněženkách a možnost exportovat je do CSV. Její funkčnost lze rozšířit pluginy.