Tento týden přinášíme popis analýzy použití návrhu flexibilních kovenantů reimplementující OP_VAULT, souhrn příspěvku o bezpečnosti signature adaptorů a přeposíláme oznámení o pracovní příležitosti, která může některé čtenáře zajímat. Též nechybí naše pravidelné rubriky popisující nová vydání, kandidáty na vydání a významné změny v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Úschovny založené na MATT: Salvatore Ingala zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev příspěvek s popisem hrubé implementace úschovny („vault”) s chováním podobným nedávnému návrhu na OP_VAULT (viz zpravodaj č. 234), avšak založený na Ingalově návrhu Merklize All The Things (MATT, „všechno to zmerklujte“; viz zpravodaj č. 226, angl.). MATT by umožnil vytváření velmi flexibilních bitcoinových kontraktů pomocí několika nových, jednoduchých kovenantových opkódu.

  Tento týden Ingala ukázal, že MATT by byl velice flexibilní a efektivní a bylo by jej možné snadno použít ve vzorech transakcí, které by jednou mohly být dosti využívané. Podobně jako poslední verze návrhu na OP_VAULT, i zde staví Ingala na návrhu BIP119 na OP_CHECKTEMPLATEVERIFY (CTV). Přidáním dvou dodatečných opkódů (které, jak uznává, nepokryjí vše potřebné) nabízí množinu funkcí, která je téměř ekvivalentní s OP_VAULT; jedinou významnou chybějící funkcí je „možnost přidat dodatečný výstup, který posílá zpět do stejné úschovny.”

  V době psaní tohoto zpravodaje neobdržel Ingalův příspěvek žádnou přímou reakci, ale diskuze pokračovala pod jeho původním příspěvkem o MATTu a jeho schopnosti ověřit, že byl spuštěn nějaký (v podstatě) libovolně komplexní program.

 • Analýza bezpečnosti signature adaptorů: Adam Gibson zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev analýzu bezpečnosti signature adaptorů, která se soustředí zejména na jejich interakci s protokoly vícenásobných podpisů jako je MuSig, ve kterých musí množství účastníků bez vzájemné důvěry kooperovat na tvorbě adaptorů. Plánuje se v dohledné době nasadit signature adaptory v LN pro použití s PTLC, které vyústí ve zvýšení výkonnosti a soukromí. Věří se, že budou používány také v jiných protokolech s cílem zvyšovat efektivitu a/nebo soukromí. Představují jeden z nejmocnějších stavebních kamenů nových i rozšířených existujících bitcoinových protokolů, pečlivá analýza jejich bezpečnostních vlastností je tedy klíčová k dosažení správného používání. Gibson staví na předešlé analýze Lloyda Fourniera a dalších (viz zpravodaj č. 129, angl.), ale také upozorňuje na nutnost dalšího zkoumání a analyzování.

 • Pracovní příležitost pro bitcoinové mágy: Steve Lee z organizace Spiral, která se zabývá distribucí grantů, zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev nabídku pro velmi zkušené bitcoinové přispěvatele na placenou pozici na plný úvazek, jejíž náplní by bylo hledat a vést projekty významně přispívající k dlouhodobým cílům bitcoinu jako je škálovatelnost, bezpečnost, soukromí a flexibilita. Příspěvek obsahuje další podrobnosti.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • LND v0.16.2-beta je menší vydání této implementace LN, která přináší opravy několika chyb postihující výkonnost, jež byly zaneseny do předchozího vydání.

 • Core Lightning 23.05rc2 je kandidátem na vydání příští verze této implementace LN.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Bitcoin Core #25158 přidává pole abandoned do detailu transakce v odpovědích na RPC volání gettransaction, listtransactions a listsinceblock. Pole indikuje, které transakce byly označeny jako abandoned („zahozené”).

 • Bitcoin Core #26933 vrací zpět podmínku, aby každá transakce splňovala minimální jednotkový poplatek pro přeposílání nastavený uzlem pomocí volby -minrelaytxfee, aby mohla být připuštěna do mempoolu, i v případě, kdy je transakce vyhodnocena jako balíček. Validace balíčku i nadále umožňuje navýšit poplatek transakce pod dynamický minimální jednotkový poplatek mempoolu. Toto pravidlo bylo vráceno, aby eliminovalo riziko, že transakce s nulovým poplatkem ztratí své potomky navyšující jí poplatek. V budoucnu může být opět odstraněno, pokud se nalezne lepší způsob, který by byl odolný vůči útokům odepření služby (DoS), např. díky restrikcím topologie balíčku jako je v3 nebo modifikací procesu odstranění transakcí z mempoolu.

 • Bitcoin Core #25325 přináší znovupoužitelný paměťový zdroj pro ukládání UTXO do mezipaměti. Tato nová datová struktura předem alokuje a spravuje větší úsek znovupoužitelné paměti namísto alokování a uvolňování paměti pro každé UTXO zvlášť. Vyhledávání UTXO představuje hlavní důvod přístupu do paměti obzvláště během prvotního stahování bloků. Benchmarky ukazují, že rychlost reindexování se díky tomu zvýší o více než 20 %.

 • Bitcoin Core #25939 umožňuje uzlům s aktivovaným indexem transakcí vyhledávat v tomto indexu během RPC volání utxoupdatepsbt, které přidává do PSBT informace o výstupech transakce, kterou utrácí. Když bylo volání v roce 2019 poprvé implementováno (viz zpravodaj č. 34, angl.), byly v síti běžné dva druhu výstupů: zastaralé výstupy a segwit v0 výstupy. Každé utracení zastaralého výstupu v PSBT vyžadovalo začlenění kopie transakce, která tento výstup obsahovala, aby podpisovatel mohl ověřit částku výstupu. Ověření je důležité, neboť utracení výstupu bez ověření částky může vést k velkému přeplacení na poplatcích.

  Každé utracení segwit v0 výstupu zavazuje ke své částce, aby mohlo PSBT začlenit pouze scriptPubKey výstupu a částku namísto celé předchozí transakce. Věřilo se, že by to odstranilo potřebu kompletní transakci začlenit. Jelikož je každý neutracený výstup každé potvrzené transakce uložen v množině UTXO, může utxoupdatepsbt přidat nezbytný scriptPubKey a částku do PSBT utrácející nějaké UTXO. utxoupdatepsbt též dříve vyhledávalo UTXO v mempoolu, aby umožnilo uživatelům utratit výstup nepotvrzené transakce.

  Avšak po přidání utxoupdatepsbt do Bitcoin Core začala některá hardwarová podpisová zařízení vyžadovat začlenění kompletní transakce i v případě segwit v0 výstupů, aby zabránila některým případům přeplacení, ke kterému by mohlo dojít v důsledku dvojího podepsání stejné transakce (viz zpravodaj č. 101, angl.).

  Tato začleněná změna umožní vyhledat v indexu transakcí, pokud je aktivovaný, a v místním mempoolu kompletní transakce a začlenit je do PSBT, pokud je tak vyžadováno. Pokud není kompletní transakce nalezena, bude použita množina UTXO. Taproot (segwit v1) odstraňuje podobné obavy o přeplacení většiny transakcí, které utrácí alespoň jeden taprootový výstup, takže očekáváme, že v budoucnu opadne potřeba mít v podobných případech přístup k plným transakcím.

 • LDK #2222 umožňuje aktualizovat informace o kanálu pomocí zpráv vyměňovaných uzly účastnící se tohoto kanálu bez nutnosti ověřovat, zda existuje UTXO odpovídající tomuto kanálu. Gossip zprávy v LN by měly být akceptované pouze, patří-li kanálu s existujícím UTXO. Toto opatření je jedním ze způsobů ochrany před DoS útoky, avšak některé LN uzly nemají přístup k UTXO a mohou disponovat jinými způsoby ochrany před DoS útoky. Tato změna usnadňuje podobných uzlům přijímat aktualizace informací.

 • LDK #2208 přidává přeposílání transakcí a navyšování poplatků neukončeným HTLC v kanálech, které byly uzavřeny bez kooperace. Změna adresuje některé pinningové útoky a zajišťuje spolehlivost. Viz též zpravodaj č. 243, kde LND přidalo své rozhraní přeposílání, a minulé číslo, kde CLN vylepšilo svou logiku.