Tento týden přinášíme oznámení o service bitu používaném pro testování Utreexo, odkazujeme na několik nových softwarových vydání a popisujeme začleněný pull request Bitcoin Core.

Novinky

  • Service bit pro Utreexo: Calvin Kim zaslal do emailové skupiny Bitcoin-Dev zprávu, že software právě navrhovaný pro experimenty na signetu a testnetu bude v P2P protokolu používat service bit 24. Experimentální software poskytuje podporu pro Utreexo, protokol umožňující plnou validaci transakcí uzly, které neukládají sadu UTXO, což ušetří až 5 GB diskového prostoru oproti modernímu Bitcoin Core plnému uzlu a bez snížení bezpečnosti. Utreexo uzel potřebuje stáhnout dodatečná data, obdrží-li nepotvrzenou transakci (nebo blok potvrzených transakcí), service bit tedy pomůže uzlu najít spojení schopná tato data poskytnout.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

  • Core Lightning v23.02.2 je údržbovým vydáním tohoto LN software. Vrací zpět změny RPC volání pay, které způsobily problémy jiným systémům, a obsahuje několik dalších změn.

  • Libsecp256k1 0.3.0 je vydáním této kryptografické knihovny. Obsahuje změnu API, která porušuje kompatibilitu ABI.

  • LND v0.16.0-beta.rc3 je kandidátem na vydání hlavní verze této oblíbené implementace LN.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

  • Bitcoin Core #25740 umožňuje uzlu používajícímu assumeUTXO ověrit všechny bloky a transakce v blockchainu až do stavu, o kterém assumeUTXO tvrdí, že jím byl vygenerován. Zároveň s ověřováním se buduje množina UTXO (chainstate). Je-li chainstate roven stavu assumeUTXO staženému během prvního spuštění, je stav plně validován. Uzel validuje každý blok v blockchainu, stejně jako jiné plné uzly, však v jiném pořadí. Tento zvláštní chainstate, sloužící k ověření starších bloků, je smazán při následném spuštění uzlu a diskový prostor je uvolněn. Je potřeba do kódu začlenit ještě několik jiných částí projektu, než bude použitelný.