Tento týden přinášíme popis nápadu umožňujícího offline LN uzlům přijímat platby na blockchainu, které mohou později být použity i v LN bez dalšího zdržení. Nechybí také naše pravidelné rubriky se souhrnem nových softwarových vydání a popisem významných změn v populárních bitcoinových páteřních projektech.

Novinky

 • Neinteraktivní otvírání LN kanálů: vývojáři ZmnSCPxj a Jesse Posner zaslali do emailové skupiny Lightning-Dev návrh na nový způsob otvírání LN kanálů, který nazývají swap-in-potentiam. Existující metody vyžadují, aby každý z účastníků podepsal refundační transakci ještě před tím, než jsou do kanálu vloženy jakékoliv prostředky. Tyto metody vyžadují interakci, neboť pro vytvoření refundace musí být známy detaily o vkládaných prostředcích: strana, která kanál otvírá, musí protistraně sdělit, jaké prostředky se chystá poskytnout; protistrana musí vytvořit a podepsat refundační transakci; poté musí otvírající strana podepsat a odeslat otvírací transakci.

  Autoři upozorňují, že tento způsob je pro některé peněženky problematický, obzvlástě pro mobilní peněženky, které mohou být offline nebo nemusí být schopny fungovat nepřetržitě. Bylo by rozumné, aby takové peněženky vygenerovaly záložní adresu na blockchainu, kam by mohly být prostředky zaslány v případě nedostupného LN uzlu. Při následném připojení by mohla peněžka použít tyto prostředky na blockchainu k otevření LN kanálu. Avšak nové LN kanály potřebují získat dostatečné množství konfirmací (např. šest), aby mohla protistrana bezpečně přeposílat platby otvírajícímu uzlu. Znamená to, že by uživatel mobilní peněženky, který v offline stavu obdrží platbu, musel po připojení čekat šest bloků, než by mohl použít tyto prostředky k posílání nových plateb přes LN.

  Autoři navrhují jinou možnost: uživatelka Alice si předem vybere takovou protistranu (Bob), jejíž uzel by měl být stále dostupný (např. poskytovatel lightningových služeb, LSP). Alice a Bob spolu vytvoří adresu na blockchainu pro skript, který umožní utrácení podpisem Alice a buď Bobovým podpisem nebo expirací několikatýdenního časového zámku (např. 6 000 bloků). Příklad:

   pk(A) && (pk(B) || older(6000))
  

  Tato adresa může obdržet platbu a nabírat konfirmace, zatímco je Alice offline. Dokud platba nedosáhne expiračního počtu konfirmací, musí Bob podepsat každý pokus o utracení. Rozhodne-li se Bob podepsat jen jeden pokus o utracení, který Alice též podepíše, může si Bob být jist, že Alice nemůže prostředky před expirací podruhé utratit (a tím platbu zneplatnit). Jediným způsobem zneplatnění Aliciny platby by bylo zneplatnění předchozí platby Alici. Obdrží-li platba dostatečné množství konfirmací před tím, než se Alice připojí online a zahájí utrácení, dvojí utracení by mělo být nepravděpodobné.

  Toto schéma umožňuje Alici obdržet platbu, zatímco je její peněženka offline, připojit se po získání nejméně šest konfirmací (ale výrazně méně než 6 000) a okamžitě se podílet na otevření LN kanálu podepsáním transakce, o které Bob ví, že nemůže být podruhé utracena. Bob může bezpečně přeposílat Alici platby ještě před tím, než je otvírací transakce potvrzena. Nebo mají-li Alice i Bob již své LN kanály (spolu či s jinými uzly), může Bob poslat Alici LN platbu, kterou může Alice uplatnit utracením svých onchain postředků Bobovi. Alicina peněženka se také může po připojení rozhodnout odeslat platbu běžným způsobem na blockchainu. V takovém případě musí Alice jen požádat Bobovu peněženku o podepsání. V nejhorším případě, pokud by Bob nespolupracoval, musela by Alice počkat pár týdnů.

  Vedle možnosti přijímat LN platby offline popisují dále autoři, jak by tato myšlenka mohla dobře fungovat s asynchronními platbami. LSP by mohly dopředu připravit rebalancování, které by se provedlo bez jakéhokoliv zdržení (z pohledu uživatele) v okamžiku připojení se offline klienta k síti. Například kdyby Carol poslala asynchronní LN platbu Alici s částkou převyšující kapacitu Alicina kanálu, mohl by Bob poslat platbu skriptu pk(B) && (pk(A) || older(6000)). Tato alternativní verze skriptu převrací role Alice a Boba. Obdrží-li Bobova platba dostatečné množství konfirmací před následujícím připojením Aliciny peněženky, může Alice okamžitě povýšit tuto platbu na nový LN kanál a požádat Bob o přesměrování asynchronní platby přes tento nový kanál. Obvyklé garance týkající se bezpečnosti a důvěry v LN zůstavají zachovány.

  V době psaní tohoto zpravodaje obdržel návrh střední množství reakcí. Několik žádalo vysvětlení různých hledisek tohoto nápadu a přinejmenším jeden příspěvek vyjádřil konceptu silnou podporu.

Vydání nových verzí

Vydání nových verzí oblíbených páteřních bitcoinových projektů. Prosíme, zvažte upgrade či pomoc s testováním.

 • BDK 0.26.0 je novým vydáním této knihovny pro tvorbu peněženek.

 • HWI 2.2.0-rc1 je kandidátem na vydání této aplikace umožňující softwarovým peněženkám přístup k podpisovým hardwarovým zařízením.

Významné změny v kódu a dokumentaci

Významné změny z tohoto týdne v Bitcoin Core, Core Lightning, Eclair, LDK, LND, libsecp256k1, Hardware Wallet Interface (HWI), Rust Bitcoin, BTCPay Server, BDK, Bitcoin Improvement Proposals (BIPs) a Lightning BOLTs.

 • Eclair #2455 implementuje podporu pro volitelný TLV stream („Type-Length-Value“ čili „typ-délka-hodnota”) v onionových chybových zprávách nedávno představených v BOLT #4. TLV stream umožňuje uzlům přidat dodatečné informace o selháních trasování a může být použit i pro navrhovaný systém fat errors, který odstraní další nedostatky v přisuzování chyb.